Skip to content

Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback

175 results found

 1. Sobre Digital. Consultes de les empreses generen enviaments massius a tots els usuaris de l'ens.

  Sobre Digital.

  Les preguntes/consultes plantejades pels licitadors interessats en un anunci de contractació generen enviaments massius de correus electrònics a tots els usuaris de l'ens amb perfil de validador.

  Seria interessant poder establir en cada expedient de licitació, els destinataris d'aquestes consultes, ja que no tots els usuaris validadors intervenen en les licitacions.

  Una solució ideal seria que les consultes plantejades per les empreses, que generen aquests correus automàtics, arribessin només als "Custodis" que s'han marcat a l'eina Sobre Digital.

  No tots els usuaris validadors estan a les licitacions ni tan sols a Contractació. I al final és una càrrega…

  21 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 2. Possibilitat de disposar de certificats T-CAT P de pseudònim (programari)

  Des de la irrupció del Cloud, cada cop disposem de més serveis virtuals que requereixen de menys elements físics, fins i tot a nivell d'autenticació i signatura.

  Encara que els certificats T-CAT de pseudònim siguin d'un alt nivell de seguretat no significa que per disposar-los de targeta o programari (cal disposar d'una clau d'instal·lació i, a més, coordinem la seva instal·lació des del Servei de Tecnologia, amb l'habilitació d'un PIN per autenticar-se o signar documentació) els col·lectius que els faran servir tinguin més o menys cura de la privacitat en el seu ús.

  D'altra banda, el cost de demanar noves…

  16 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 3. Banner amb el logo de l'Esquema Nacional de Seguretat, i que aquest apunti a un descarregabl

  Tenir la possibilitat de poder incloure al peu de la seu electrònica, un banner amb el logo propi de l'Esquema Nacional de Seguretat, i que aquest apunti a un descarregable que els fa AENOR o l'empresa de certificació que correspongui i que cada entitat es pugui administrar aquest enllaç.
  S'adjunta un exemple amb una seu "no-AOC".

  8 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. Comunicacions e-NOTUM per sms sobre ATC amb autenticació dubtosa

  Personalment a mi  m'ha generat molts dubtes pel que fa a l'autenticitat de la comunicació rebuda en el meu mòbil el passat 14/10, ja que l'sms indica textualment, "Teniu a la vostra disposicio una comunicacio electronica de Gencat - Agencia Tributaria de Catalunya :http://c.aox.cat/****** amb identificador *****" mes info al vostre correu c**@gmail.com". Sense cap signe de puntuació i sobretot, indicant una url NO segura que genera desconfiança al no ser https.  Sobretot pensant en la gran  quantitat de modalitats de phishing (sms, correu, etc.)  existents avui en dia i que diariament generen alarma,  com  el cas d'actualitat  de…

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-NOTUM  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 5. Descàrrega de factures

  Necessitem que a la plataforma EACAT quan entrem al registre i consultem les factures que ens arriben, poguem imprimir la factura com succeia abans de fer el canvi al registre, ja que sino no podem veure totes les dades de la factura. Aquest canvi ja ho vau fer en l'última modificació de la plataforma. Prego torneu a activar la possibilitat de descarregar la factura i imprimirla per facilitar-nos la feina. Gràcies. Anna M.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Benvolgut Sr./Sra,

  Us confirmem que en les properes setmanes estarà de nou disponible el justificant de registre de factures a la pestanya de registre d'EACAT.

  Atentament

  Consorci AOC

 6. Canviar l'adjudicatari en la fase de formalització

  Quan es resol un recurs i canvia l'adjudicatari d'un contracte, poder canviar les dades a la plataforma per les del nou adjudicatari o que la pròpia AOC ho pugui fer

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 7. Falta columna "COMANDA" a E.FACT

  A la nova visualització d' e.FACT manca la columna de comanda

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-FACT  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 8. Afegir el document pdf en les factures electròniques que arriben de l'eFACT i docu RE de l'eacat

  Ens aniria molt bé, que s'afegís el document en pdf en el MUX del gestor d'expedients de les factures eFACT (pdf+xsig), des del dia 23 de novembre de 2022 que només surt el document xsig. Això comporta haver de descarregar les factures de l'eFACT una per una i penjar-les al gestor.
  També aniria bé que poguéssiu afegir el document del registre d'entrada de les factures electròniques eFACT en el registre d'entrada de l'eacat, com fa un temps es podia veure i ara ja no.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-FACT  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Benvolgut Sr./Sra,

  Som coneixedors que el format .xsig no és gaire amigable pels usuaris finals, en aquest sentit està previst que en les setmanes vinents s'afegeixi també una còpia en format .pdf de la factura per facilitar la seva lectura.

  Atentament

  Consorci AOC

 9. Empresa o licitador

  Quan s'han d'introduir les dades de qui licita, crea confusió que es posi "empresa". Suggereixo que es canviï per licitador. Algunes associacions no se senten interpel·lades a licitar perquè no son empreses

  4 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 10. Millora Maquinari ER T-CAT

  Seria possible crear una imatge del disc HD que hi ha actualment en l'ER T-CAT i ficar-la en un disc SSD, i aquest instal·lar-ho en la màquina d'ER T-CAT.
  Guanyariem en velocitat, ja que actualment la màquina va molt lenta.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 11. Que en la fase adjudicació del procediment super simplificat no surti marcat per defecte Darrera fase: SI

  Que en la fase adjudicació del procediment super simplificat no surti marcat per defecte Darrera fase: SI
  Una bona solució seria que surti sense marcar (camp obligatori a emplenar)

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

   Moltes gràcies pel vostre suggeriment. Ens informa la cap dels serveis d'e-Contractació que a partir de la implantació de la nova PSCP ja no existirà aquest camp i  es deixarà de produir ,per tant , la problemàtica que fa que es publiqui  l'adjudicació com a fase final de manera inconscient. 

 12. Poder consultar el correu corporatiu de la persona que t'envia l'evalisa o a la que vols enviar-li

  Evalisa és útil per saber on està una persona, però no surt cap informació addicional a la destinació. Visualitzar el correu corporatiu podria ajudar en algunes gestions.

  De la mateixa manera, quan es rep una valisa, pot ser útil l'opció de respondre al correu corporatiu de qui l'envia.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Valisa  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 13. Eliminar la carpeta Sense document principal

  Bon dia,

  Es podria suprimir les safates Sense document principal dels RE i RS si els mateixos registres són a la safata Pendents de tractar (meves) i poder fer la selecció del document principal des d'aquesta ?

  Gràcies !
  Nuri

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 14. Ítem Relació d'obsequis als alts càrrecs: que es pugui seleccionar on apunta el llistat de "rebut per"

  Bon dia, en l'ítem "Relació d'obsequis als alts càrrecs" dins d'afegir registre hi ha un camp anomenat "rebut per" en què es pot fer una selecció de persones que han rebut un obsequi, pel que hem vist apunta a l'ítem de càrrecs electes.
  Podríeu fer que també aparegués la relació del personal directiu?.
  A l'ítem "d'Alts càrrecs personal directiu i càrrecs eventuals" apareixen tots, potser la llista desplegable pot nodrir-se d'aquest ítem?

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 15. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 16. Incorporar l'identificador al llistat de "Persones actives amb discapacitat i/o dependència"

  Per tal de creuar les dades de les persones amb dependència, caldria que el llistat disponible de "Persones actives amb discapacitat i/o dependència amb exp. SSB oberts" incorporés una columna amb l'identificador de la persona (DNI, passaport, etc.). D'aquesta forma podrem creuar-lo amb els llistats de recursos o altres. Moltes gràcies.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Hèstia  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 17. MILLORA GENOGRAMA

  Hi ha un apartat de genograma al Hèstia que no permet treballar directament dins el hèstia, sembla que s'hagi d'escanejar el genograma i adjuntar-ho.
  Hi ha programes com el Genopro que permet realitzar un genograma amb tot el que es necessari visualitzar, es podria vincular a un tipus genopro per poder fer-ho a Hèstia directament, o es podria millorar aquesta eina per tal de poder confeccionar el genograma directament i quedés plasmat al informe social automàticament? i que permetès registrar tots els genogrames a cada expedient, ja que va canviant en el temps l'estructura i organització familiar i cal actualitzar-lo.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Hèstia  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 18. Que a les fitxes personals també constés la secció del padró de la persona

  que a les fitxes personals també constés la secció del padró de la persona. Jo treballo a l'àmbit d'infància, i sovint els progenitors estan separats i viuen a seccions diferents

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Hèstia  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 19. DIVERES MILLORES TÈNCIQUES DEL PROGRAMA

  Poder anar guardant el registre mentre es va realitzant, preferiblement automàticament cada cert temps o amb un botó de "guardar" que no tanqués la finestra del mateix registre.
  També seria útil un autocorrector d'ortografia que anés marcant els errors ortogràfics (p.e. subratllant la paraula en vermell com el word).
  Finalment, poder programar l'enviament del "correu-e/Sms" amb la informació de la cita, així com poder triar el número de telèfon al que s'envia en cas de tenir més d'un número de contacte.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Hèstia  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 20. Integrar Decidim amb EACAT

  Integrar Decidim amb EACAT per la gestió de les persones administradores

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Decidim  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
← Previous 1 3 4 5 8 9
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base