Skip to content

Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals que l'AOC presta a les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Com a ciutadà què milloraríeu?

De la vostra experiència amb els serveis que el Consorci AOC presta a les administracions públiques catalanes

Tràmits municipals

L’ e-TRAM és el servei que utilitzen més de 900 ens, sobretot ajuntaments, per oferir-vos part (o tots) dels seus tràmits a Internet.

Seu i Transparència

Servei que garanteix el compliment de les obligacions de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Representacions i apoderaments

El REPRESENTA és un servei que permet que una persona actuï davant l'Administració en nom d'una altra.

Notificacions electròniques

L’e-NOTUM és el servei que envia notificacions i altres comunicacions sense paper, utilitzat per la Generalitat i molts d’altres ens.

Identitat digital:
idCAT Mòbil, Certificat i altres

Serveis que permeten identificar-vos i signar de forma segura per Internet en els tràmits amb les administracions catalanes.

Factures electròniques

l'eFACT és el servei que permet a les empreses l'enviament de factures a les Administracions Públiques.

Feedback and Knowledge Base