Skip to content

Avançant cap a un país digital

Benvinguts al fòrum per suggerir i comentar idees sobre el futur de l'administració catalana, obert a ciutadania i servidors públics.
En motiu del 20è anniversari del projecte AOC, pretenem canalitzar, compartir i fomentar les vostres idees i suggeriments amb potencial per gaudir d'una Administarció més innovadora, capaç de donar millor resposta a les necessitats presents i futures de les administracions públiques, ciutadania, i en definitiva del país.

27 results found

 1. Poder accedir amb la petjada o amb face id

  Poder acceder con idCAT Mòbil a las webs a través de la huella del dedo, con face id...

  47 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  A valorar més endavant  ·  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 2. Tallers explicatius envers l'Administració-e pels ciutadans

  Proposo que les Administraciones facin tallers explicatius pels ciutadans sobre aquests temes prou importants. Explicar presencialment en aquests tallers tot el que estigui relacionat amb les signatures digitals: Què són? Per què serveixen? Cóm es crean? Cóm accedir? A qui preguntar presencialment en cas de dubtes??? Como a ciutadans tenim dret a estar bé informats. La tecnología va molt ràpida i no tothom té els coneixements, medis, edat , etc per saber o entendre aquests temes.

  4 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 3. Introducció de verificació silenciosa sense necessitat d'enviar codis

  Des de fa poc, a l'estat espanyol és possible verificar la identitat i la possessió del numero de telèfon sense enviar codis ni per sms ni per mail. Es tracta d'un gran avantatge ja que els codis no són segurs i es poden interceptar. A més l'experiència d'usuari d'haver de manegar codis no és gaire bona. Encantat d'ajudar-vos en aquesta tasca de fer els nostres sistemes més segurs i més àgils i que tots ens beneficiem. Us puc passar més informació si voleu.

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. Vot electrònic amb idCAT Mòbil o idCAT Certificat

  Que pugui servir per votar a les eleccions electrònicament

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 5. Fomentar el certificat digital entre la ciutadania

  Fer tràmits amb certificat digital és molt més pràctic i ràpid, i a més, estalvies desplaçaments. Per aquest motiu, promocionaria tant el certificat digital en els centres d'estudis per tal que tot l'alumant el conegués, i també es fes més difusió dels tràmits telemàtics. Gràcies!

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 6. Incorporar dades d'empreses privades i ciutadans per millorar les polítiques públiques

  Les empreses privades tenen molta informació de les ciutats i persones. És rellevant incorporar les seves dades que, juntament amb les dades de l’administració, permetin crear millors polítiques públiques i ser més eficients a les administracions. També s’ha de proporcionar a la ciutadania la possibilitat d’utilitzar la seva informació amb tercers a través de models cooperativistes de dades que ajudin a organismes d’investigació a realitzar coinvestigació ciutadana.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 7. Desenvolupar eines tecnològiques “empàtiques”, sensorials.

  Desenvolupar eines tecnològiques “empàtiques”, sensorials. Assistents emocionals, per exemple, que puguin adaptar les interfícies als estats anímics dels usuaris a través de colors, formes, configuracions més o menys complexes, etc. Crec que facilitaria una hibridació entre tecnologia i emoció. Crec que la confiança en la tecnologia no és un procés basat en optimització de resultats sinó en la proximitat a les emocions, que també formen part de la intel·ligència i que la seva vessant artificial hauria de fer seves. Les humanitats tornarien a ser claus: la psicologia, l’art, la bellesa en el seu sentit més ampli, la filosofia, etc.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 8. Millorar la robustesa i estabilitat de les solucions comunes

  El més important és que els serveis que posi a l’abast de les administracions siguin d’alta qualitat i estables, amb capacitat d’escalabilitat i per descomptat amb bones mesures de seguretat davant d’atacs i intrusions de qualsevol mena. Els sistemes robustos donen confiança als usuaris i fan caure fantasmes.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 9. Colaboracion entre desarrolladores de notificaciones, informes o software, con usuarios finales

  Normalmente este tipo de desarrollos están en manos de gente muy joven y con amplios conocimientos en su métier.
  Durante largo tiempo he investigado este asunto muy detalladamente y he llegado a la conclusión que, diseñadores y desarrolladores, crean contenidos desde sus conocimientos pero no consideran la capacidad de entender, de los destinatarios de informes, notificaciones, software, etcétera.
  Ellos diseñan por lo que saben, pero de este lado hay gente con problemas diversos y que no sólo son de comprensión.
  Ayudo a un sinfín de vecinos mayores a responder solicitudes o rellenar impresos IMPOSIBLES.
  Pero..., ¿no seria más lógico y…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 10. Facilitar la tramitació pre-emplenant tots els camps on l'Administració ja té dades

  Molt sovint els serveis digitals públics estan poc adaptats als usuaris (formularis complexos, llenguatge administratiu, etc). Els serveis s’haurien de dissenyar amb formularis amb pocs camps i pre-omplerts sempre que sigui possible (consultant en plataformes d’interoperabilitat o en les pròpies bases de dades aquesta informació de forma automàtica), i amb ajuts contextuals. S’ha de canviar el paradigma de presentació de documents pel de presentació de dades.
  Una de les millores experiències en aquest àmbit és Singapur.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 11. Fer que tota la informació de l'Administració sigui comprensible

  Definir directrius de llenguatge comprensible de l'Administració. I revisar gradualment tots els continguts dels web de l'Administració, les comunicacions, notificacions i publicacions en diaris oficials per garantir que són fàcils d'entendre per la ciutadania que no és experta.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 12. Fer molt fàcil el procés de signatura electrònica.

  Els serveis digitals privats permeten realitzar transaccions mitjançant contrasenyes amb doble factor d’autenticació o amb sistemes biomètrics. Els serveis públics digitals solen dissenyar-se amb molta seguretat però poca usabilitat. Els certificats electrònics són una de les principals barreres en l’ús ‘aquets serveis. S’ha d’apostar per sistemes de PIN d’un sol ús (com IdCAT Mòbil) sempre que es pugui, i facilitar mitjans de signatura de la mateixa manera que ho fan els serveis digitals privats.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 13. Desenvolupar serveis públics proactius i personalitzats

  Els serveis digitals de comerç i banca electrònica estan centrats en l’usuari; és a dir, tenen per objecte crear productes que resolguin necessitats concretes, aconseguint la major satisfacció i millor experiència d’ús possible amb el mínim esforç per la seva part. De la mateixa manera, els serveis públics digitals també haurien de ser proactius amb el ciutadà. Utilitzant tècniques de profiling, quan un ciutadà es connecta a la seu electrònica d’una administració pública, es pot mostrar un catàleg de serveis personalitzats, destacant només els que siguin del seu especial interès en funció del seu perfil i les necessitats concretes en…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 14. Fer un programa de formació en transformació digital, innovació i govern obert per tot Catalunya

  En col·laboració amb l'EAPC, fer un programa de formació en transformació digital, innovació i govern obert per totes les administracions locals de Catalunya.
  El postgrau de la Universitat de Girona és un molt bon referent.
  Necessitem molta més formació.
  Aquest programa s'hauria de poder impartir en dues modalitats:
  - presencial
  - híbrid (online)
  per atendre les diferents necessitats del personal de l'Administració

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 15. Oferir un gestor d’expedient estandaritzat

  Oferir un gestor d’expedient estandaritzat per tots els ajuntaments mitjans i petits, amb totes les integracions amb els serveis AOC i que, apliqués per defecte, la metodologia eSET

  S'hauria de valorar desenvolupar-lo en programari lliure i crear una comunitat oberta de desenvolupament

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 16. Redissenyar els serveis digitals centrats a la persona

  És imprescindible implicar a la ciutadania en els processos de reflexió i de disseny de l’AOC amb l’objectiu de detectar necessitats especifiques. Cal posar a la ciutadania al centre i per això és necessari realitzar dinàmiques que permetin identificar barreres i dissenyar solucions. De la mateixa manera, també és imprescindible involucrar a nivell tècnic a les persones professionals que donen servei a la ciutadania i que serveixen com a font d’informació i inspiració per aquestes solucions. En aquesta línia, s’ha d’aprofitar el coneixement generat per les persones que treballen en canals d’atenció directa telefònica per recopilar informació i detectar les…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 17. Impulsar una iniciativa d'identitat digital autogestionada basada en blockchain

  Col·laborar amb els projectes europeus i estatals per desenvolupar una solució d'identitat digital autogestionada (SSI)

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 18. Crear una comunitat col·laborativa de bones pràctiques i d'innovació digital

  Crear una comunitat col·laborativa per compartir les bones pràctiques i les iniciatives d'innovació digital, agrupats per àmbits d'interés

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 19. Crear una xarxa de col·laboració entre els Ajuntaments amb el suport de l'AOC

  La proximitat, les connexions personals són les que faciliten plantejar preguntes i anar a buscar respostes dirigides a homòlegs d’altres organitzacions.

  El repte seria aconseguir un entorn que no fos asèptic i que generés un clima de confiança, des del qual es pugui plantejar sense embuts preocupacions i problemes procedimentals de tota índole.
  La principal dificultat és aconseguir que la cura d’aquesta xarxa no es vegi com una feina addicional sinó com una font pràctica i àgil de trobar solucions i contrastar idees i plantejar dubtes i inquietuds.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 20. Experimentar amb les tecnologies més avançades per avançar la seva aplicació al sector públic

  La meva proposta és no limitar-se a provar eines avançades o de darrera generació, sinó participar directament amb projectes d’investigació on els productes encara no s’han desenvolupat del tot, per exemple: criptografia i computació quàntiques o robòtica.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Com participar en aquest fòrum

Proposeu idees i suggeriments sobre com ha d'avançar l'Administració Catalana els propers anys:

 • Per cada nova idea o suggeriment introduïu creeu una entrada. En cas que ja n'existeixi una de similar, doneu-li suport votant-la.
 • Enriquiu els suggeriments existents fen-t'hi comentaris.

Estarem encantats d’aclarir-vos qualsevol dubte a innovacio@aoc.cat.

Avançant cap a un país digital

Categories

Feedback and Knowledge Base