Skip to content

Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback

6 results found

 1. Modificació IdCat mòbil Oficina d'assistència en matèria de registre

  MODIFICACIÓ IdCat mòbil.

  Cal indicar que quan un ciutadà necessita modificar el seu IdCat mòbil (de passaport a NIE o de NIE a DNI) es requereix que la tramitació sigui presencial des de l'AOC. Per a poder fer un tràmit presencial en el nostre Ajuntament, cal que se sol·liciti cita prèvia.

  Abans, quan el ciutadà ens sol·licitava la modificació del seu document d'identificació, amb la seva sol·licitud es tramitava la modificació, és a dir, en uns dies rebia un correu de l'AOC indicant que ja s'havien fet les gestions de modificació i podia fer ús del seu IdCat mòbil.

  Actualment,…

  13 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 2. Substituir el full d'acusament de lliurament T-Cat

  Penso que hi hauria d'haver algun sistema per enregistrar el lliurament de les T-Cat en electrònic, que el comprovant fos un arxiu i no s'hagués de guardar el paper. Potser igual que s'envia el correu amb els codis PIN i Puk, es podria enviar un link que l'usuari hagués de confirmar que ja se li ha lliurat la T-Cat.
  Qualsevol sistema que eliminés el paper seria interessant de valorar-lo.

  7 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 3. Millora Maquinari ER T-CAT

  Seria possible crear una imatge del disc HD que hi ha actualment en l'ER T-CAT i ficar-la en un disc SSD, i aquest instal·lar-ho en la màquina d'ER T-CAT.
  Guanyariem en velocitat, ja que actualment la màquina va molt lenta.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. Eliminar el nom del responable de certificació del full de lliurament

  Donat que al full de lliurament que s'entrega amb el certificat TCAT ja hi apareix el nom i el NIF de l'entitat, es podria treure el nom i cognoms de la personaque actua ocm a responsable del servei de certificació de l'entitat, més que res per tema de protecció de dades

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 5. Rebutjar només els certificats incorrectes i no tota la tramesa enviada per EACAT

  Valorar la possibilitat de gestionar peticions de certificats digitals, tramitades i rebutjades, per persones en comptes de per trameses. D'aquesta manera es rebutjaria només la petició incorrecta i no afectaria la tramitació de certificats d'altres titulars amb dades correctes inclosos a la mateixa tramesa d'EACAT.
  Almenys es podria indicar quin és l'usuari que està donant el problema, ja que en cas contrari implica introduir les peticions d'una a una per saber quina és la que falla.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 6. Entitats ER idCAT

  Suggereixo que us poseu en contacte amb els ajuntaments que en aquests moments no són entitat de registre idCAT o feu una campanya informativa perquè es donin d'alta i ofereixin aquest servei.
  El motiu és que col·lapsen els registres d'altres ajuntaments.
  Ens trobem amb peticions d'idCAT de municipis propers que per fer les gestions telemàtiques en el seu propi municipi els adrecen a altres ajuntaments per tramitar els certificats digitals.
  En aquests moments que gran part de la tramitació és telemàtica quasi que tots els ajuntaments hauríem de ser entitats de registre.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base