Skip to content

Seu electrònica. Transparència. El Meu Espai

Teniu una idea o suggeriment sobre com millorar el servei de Seu electrònica i Transpàrencia que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix a través del vostre ens? Compartiu-ho aquí o voteu* el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback

26 results found

 1. Poder subscriure's a temes concrets o paraules clau

  Propongo que se haga un método de inscripción de los usuarios donde puedan seleccionar qué anuncio les interesa (especificando una temática-palabras claves) con tal que cuando salga un edicto o anuncio relacionado con el tema, se le mande un correo electrónico de aviso y con el link de acceso directo.

  106 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Aquesta és una funcionalitat molt interessant que cal valorar de manera  global per tots els serveis de l'AOC (incorpora un mètode de subscripció). S'ha traslladat a innovació perquè ho tinguin en consideració en l'ecosistema global de serveis.


  En tot cas, i específicament pel cas del servei de e-TAULER, indicar que incorpora l'opció de subscripció via RSS.

 2. Navegabilitat i sistema d'avisos

  És molt poc intuitiu i massa llarg arribar a les borses de treball de l'Ajuntament des de la Landing Page.

  Haver de fer tot aquest camí des del menú principal Ajuntament -> Informació Administrativa -> Oferta pública -> Convocatòria de places -> Borses de treball representa 5 clicks el que complica molt trobar la informació i més perquè les descripcions dels menus inicials no són intuitives, jo perquè ja conec la ruta però al principi em va costar molt trobar-la.

  Un apartat com la Borsa de Treball, tenint en compte que l'atur és un dels principals problemes de la ciutadania,…

  67 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  L'ítem de convocatòries de personal es millorarà durant l'any 2024. Concretament: 

  1) Facilitant al mateix ítem automàtic la possibilitat de mostrar gràficament les ofertes de treball al territori (públiques i disponibles a la base de CIDO, a partir d'un punt inicial i uns quilòmetres a la rodona d'un lloc indicat).

  2) Incloent un enllaç a la subscripció que ofereix CIDO

  3) Explicant mitjançant una FAQ la bona pràctica d'afegir, a més a més, al mateix ítem manual l'adreça del portal de cerca de feina municipal (si aquest existeix), que va més enllà de l'oferta pública.

 3. Xat d'ajuda

  Poseu un xat com el que tenen molttes empreses o ajuntaments, per a persones que no tenen temps per anar a passar el matí a la cadira de la sala d'espera de l'ajuntament. Un xat on et puguin respondre preguntes senzilles. Moltes gracies per la seva lectura.

  29 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  El desenvolupament de xats conversacionals és un element que ja estem utilitzant en diferents serveis. Començant pel de suport i idcat, ho anirem ampliant a diferents àmbits.

  Concretament, i a nivell de seu-e i tramitació, iniciarem els treballs en l'entorn de l'empadronament com a prova pilot que, en funció dels resultats anirem ampliant a més serveis de la seu-e.

 4. rss para datos abiertos

  ¿donde está el enlace al rss de las actualizaciones de los datos abiertos?

  15 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  En futura versió de CKAN (ara en primera anàlisi) avaluarem que s’hi incorpori la informació de RSS, si més no, com a avís de nous datasets (no tant en actualitzacions perquè són diàries).

 5. Millora de UX

  1- Imports a vista en euros en puntsa milions i milers
  2- Mapa web desplegable en el navegador econòmic
  3- Llegenda d'abreviatures disponible segons info mostrada en pantalla.
  4- Millora de UX

  6 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Benvolguts;

  Primerament, moltes gràcies per ajudar-nos a millorar el servei.

  Certament, els treballs d'accessibilitat i millora d'UX són un element clau de millora continua dins els serveis que proveïm. Actualment, donem el compliment de la doble AA i estem fent anàlisis de disseny i accessibilitat de tota la plataforma per a millorar-ne el contingut tant des del punt de vista d'accessibilitat com de disseny, on estem avançant en un nou design  system per a propagar durant el pròxim 2024 als més de 1200 portals disponibles. Per tant, dir-li que estem treballant per a que cada vegada   tinguem un grau de compliment més elevat en aquests aspectes.

  Atentament;

  Consorci AOC

 6. Quadre de comandament per la ciutadania

  La democràcia no funciona sense transparència, sense mitjans de comunicació lliures i una societat ben informada.

  Igual que en les empreses preparem quadres de comandament per què els Directius puguin pendre decisions de forma ràpida i encertada, fa falta algu que prepari un bon quadre de comandament per la ciutadania.

  No només amb indicadors de sector públic, sino amb indicadors rellevants pel territori, ja siguin públics o privats.

  Aplicarem la mateixa metodologia que hem aplicat a
  les empreses a l’hora de crear el seu Quadre de Comandament
  Integral. Axò significa:

  1) Definir quines són les línies estratègiques pr cada territori.…

  5 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Benvolguts;

  Primerament agrair-los els seus comentaris doncs ens ajuden molt en la millora del servei.

  Tot i que la idea que plantejen és de caràcter molt global, informar-los que estem començant a fer les primeres passes en aquest sentit.

  Així doncs, i des del passat 8 d’abril, hem posat a disposició del món local els dos primers mòduls en la linia d’anar millorant la informació que des del portal es dona a la ciutadania (embrió d’un futur quadre de comandament “ciutadà”).

  En aquest sentit ja hem desenvolupat un mòdul (automàtic) d’indicadors de gestió econòmica i un mòdul de gestió política de l’ens, que d’una manera àgil i senzilla agilitzen la informació de la ciutadania en aquests àmbits
  (podeu veure’n els primers resultats per exemple per a l’ajuntament de Castellar del Vallès que els té activats a la seva home:
  https://www.seu-e.cat/ca/web/castellardelvalles/govern-obert-i-transparencia)

  Val a dir que aquestes millores són uns…

 7. La possibilitat de tenir una alarma al móvil que t'avisa quan es publica sobre un tema que t'interessa.

  El ciutadà es dona d'alta al servei i quan al tauler es publica algun edicte sobre el tema que t'interessa, poder rebre alguna notificació que t'avisa, per no tenir que estar cada dia mirant el tauler per si han publicat alguna cosa del teu interés.

  4 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 8. Obrir les resolucions en finestres noves

  PODER OBRIR LES RESOLUCIONS EN PESTANYES NOVES SENSE QUE LA PÀGINA PRINCIPAL PERDI LA REFERÈNCIA

  4 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 9. Color de la lletra al menu desplegable

  Reviseu el color de la lletra del DNI i el Tanca Sessió a la versió mòbil, el contrast és insuficient

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 10. Facilitar la visualització de les capes geogràfiques.

  Només amb un enllaç es podria facilitar la visualització de les capes geogràfiques. Per exemple:

  https://www.instamaps.cat/visor.html?coordX=longitud&coordY=latitud&format=json&epsg=4326&url=http://dadesobertes.seu-e.cat/api/aoc/action/odata/325c0ca3-dc72-4d2f-b01d-e230104ba69b?$format=json

  No només permetria la visualització real de les dades i la seva comprensió, també seria la porta d'entrada a la reutilització real de les dades.

  Els serveis que esteu creant són una eina perfecte indispensable per l'ús de les dades obertes, i Instamaps un complement a aquestes.

  Busquem sinergies!
  ;D

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Benvolgut;

  Primerament, moltes gràcies per ajudar-nos a millorar el servei.

  Dir-li que la incorporació de dades amb component geogràfica és un element   molt interessant i de facto disponible en tots aquells recursos que publiquen   els ens de manera nativa sigui amb Leaflet (directe de CKAN), com amb   recursos (vistes publicades). Podeu veure per exemple portal de dades obertes   de Tarragona, un bon referent publicant informació de dades obertes amb   component geogràfica, en aquest cas, utilitzant Instamps: https://seu-e.cat/ca/web/tarragona/dades-obertes/-/dadesobertes/showConjuntsDades/urbanisme-infraestructures?p_auth=ZIwBVdSn

  A més a més, el component geogràfic geocodificant via CODI INE10 i a ser   possible amb coordenades geogràfiques, des d'AOC el fomentem per a cadascun dels registres disponibles. L'indiquem com a element en tots els exemples de conjunts de dades que promovem, i en converses amb altres administracions per a obtenir fonts de dades de caràcter supramunicipal (i, per tant, susceptibles d'estar disponibles al nostre portal per al món local), sempre el sol·licitem.

 11. Neteja de metadades als documents dels edictes i anuncis de tauler.seu.cat

  L'ENS (Real Decreto 311/2022) requereix la neteja de metadades dels documents (Mesura de Seguretat 5.7.5: Limpieza de documentos). Seria molt interessat que quan s'incorpori un nou edicte, el sistema faci aquesta neteja per garantir el compliment normatiu. Implementar-ho utiltizant mat2 o metaOLVIDO seria prou fàcil.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 12. PODER IMPULSAR UN TRAMIT O CONSULTAR PERQUÈ NO AVANÇA LA TRAMITACIÓ

  Un cop s'entra a l'estat del tràmit, hi hauria d'haver alguna opció més:
  1) Data màxima en què l'Administració hauria de contestar. O data aproximada.
  2) A més de les trucades, que no sempre són pràctiques perquè qui contesta no és qui tramita, hauria d'haver una opció més directa per enviar un mail o una nova instància vinculada per consultar perquè el tràmit no avança o es demora.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 13. Estàndards de qualitat i mesura del servei d'atenció ciutadana de l'entitat

  S'haurien d'incorporar els estàndards de qualitat adoptats per l'entitat corresponent i el grau de compliment d'aquests, incorporant-los especialment a l'apartat de servei d'atenció ciutadana perquè el ciutadà verifiqui el compromís amb la millora contínua.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 14. e-TAULER unificat on poder cercar els anuncis de tots els ens

  Al web https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 es poden filtrar els edictes segons l'ens que publica (ACC10, Agència Catalana de l'nigua, DIPLOCAT, etc.) en canvi no permet filtrar per Ajuntament. S'ha d'anar al web o Seu Electrònica de cada Ajuntament, un per un (i després aquest web remet al Tauler) amb l'enorme cost en temps que això provoca a l'administrat que vol veure ràpidament tots els anuncis de diferents municipis. Per millorar la transparència i l'accés a la informació pública es podria afegir una opció per filtrar segons l'ens local que publica? Gràcies

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 15. Difícil de trobar l'apartat de BEQUES + faltes ortografia

  Estem a l'epoca de demanar les beques menjador i no saps quina pestanya has de cliclar. Degut a que és un tràmit que te uns terminis, s'hauria de facilitar la cerca. Consell/Recursos econòmics/Subvencions i ajuts/Convocatòries de subvencions i ajuts/Ajuts individuals de menjador... Em semblen masses passes per arribar-hi, pensant que a vegades les persones que ho han de sol·licitar no són persones avesades a fer aquests tràmits, ni dominen la llengua, etc.
  D'altre banda he trobat una falta d'ortografia a l'hora d'adjuntar els documents, Al clicar:. "AFAGEIX! "En català s'escriu "AFEGEIX!" Penseu que és especialment important l'escriptura perquè hi ha…

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 16. falta un històric de publicacions

  Trobo a faltar un històric de les publicacions, per saber què s'ha publicat, què no i quan es va publicar.

  entenc que hi ha molta documentació adjuntada en algunes publicacions, però com a mínim hauria de sortir el què s'ha publicat, i el quan es va publicar i donar la possibilitat de poder sol·licitar la informació adjunta a la publicació que va estar exposada al públic

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 17. Corregir format dels decimals

  Caldria corregir com apareixen els decimals en els euros d'aquest apartat
  https://www.seu-e.cat/ca/web/santaeulaliaderoncana/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/ajuts-atorgats

  i també d'altres en els que apareix un punt en lloc de coma i un sol 0 en lloc de dos.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 18. Quan cliques a "tornar al llistat" que et porti a l'edicte sobre el que has fet la consulta, no a part superior de la pàgina

  Quan fas una consulta d'un edicte concret, en clicar al botó "tornar a llistat" et retorna a la part superior de la pàgina. Si havies fet la consulta en el darrer edicte que hi havia en aquella pàgina, has de tornar a fer scroll fins l'edicte consultat.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 19. Manca l'opció de cerca avançada

  Manca l'opció de cerca avançada

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 20. Eliminar botó d'"Idees i suggeriments" de la seu electrònica

  S'hauria d'eliminar aquesta pàgina. Pensem que serveix per a parlar del tràmit que hem fet a l'ajuntament, i resulta que només serveix per a parlar de com va la "seu electrònica" de l'Administració Oberta de Catalunya, una entitat que no coneixem i que no té res a veure amb el tràmit que intentàvem dur a terme. Malbaratem el temps escrivint el nostre suggeriment o la nostra queixa, pensant que serà vist pel nostre ajuntament, quan en realitat estem enviant informació a una altra entitat sobre temes que no l'interessen.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Tenint en compte que el botó d'idees i suggeriments és comú per a tots els serveis que oferim des de l'AOC a efectes de millorar en termes d'usabilitat, traslladem els seus comentaris a l'equip de disseny perquè ho tinguin present.

← Previous 1
 • Don't see your idea?

Seu electrònica. Transparència. El Meu Espai

Categories

Feedback and Knowledge Base