Skip to content

Notificacions electròniques (e-NOTUM)

Teniu una idea o suggeriment sobre com millorar el servei de notificacions (e-NOTUM) que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix a través del vostre ens? Compartiu-ho aquí o voteu* el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback

27 results found

 1. 580 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  L'AOC està ultimant els preparatius per al llançament d'un nou portal de ciutadania e-NOTUM amb l'objectiu de fer-lo més usable i accessible; amb un disseny, estructuració i nomenclatura centrada en la ciutadania i amb una gran millora com és la transició cap a un únic portal on una persona hi podrà trobar les notificacions de totes les administracions usuàries d'e-NOTUM.

  Properament, realitzarem una publicació al blog mostrant el disseny i el  funcionament del nou portal i informant del calendari.

 2. Millorar la interfície ciutadana notificacions electròniques

  Millorar la interfície ciutadana de les notificacions electròniques

  339 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  L'AOC està ultimant els preparatius per al llançament d'un nou portal de ciutadania e-NOTUM amb l'objectiu de fer-lo més usable i accessible; i que serà més àgil i ràpid. El nou portal té un disseny, estructuració i nomenclatura centrada en la ciutadania i amb una gran millora com és la transició cap a un únic portal on una persona hi podrà trobar les notificacions de totes les administracions usuàries d'e-NOTUM.

  Properament, realitzarem una publicació al blog mostrant el disseny i el   funcionament del nou portal i informant del calendari.

 3. Que es puguin respondre les notificacions

  La posibilitat de rebre comunicacions electrónicament es excelent. El problema es que un cop rebuda, no tens manera de respondre per la mateixa vía a la administracio, essent la comunicacio electrónica nomes uní-direcciónal.

  289 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. 167 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  L'AOC està ultimant els preparatius per al llançament d'un nou portal de ciutadania e-NOTUM amb l'objectiu de fer-lo més usable i accessible i amb un disseny centrat en la ciutadania i empreses. Aquest redisseny inclou també la millora dels avisos per SMS i correu-e, incloent-hi més informació sobre la notificació.

 5. Simplificar tot el proces d'accés a les notificacions

  Simplificar el procés d'accés a les notificacions

  166 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  L'AOC està ultimant els preparatius per al llançament d'un nou portal de ciutadania e-NOTUM amb l'objectiu de fer-lo més usable i accessible; i que serà més àgil i ràpid. El nou portal té un disseny, estructuració i nomenclatura centrada en la ciutadania i amb una gran millora com és la transició cap a un únic portal on una persona hi podrà trobar les notificacions de totes les administracions usuàries d'e-NOTUM.

  Properament, realitzarem una publicació al blog mostrant el disseny i el funcionament del nou portal i informant del calendari.

 6. Donar més sistemes d'ajut en cada pantalla.

  Donar més explicacions quan es produeix una situació inesperada. Com ara que fas click per obrir una comunicació i que no passi absolutament res.

  98 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  L'AOC està ultimant els preparatius per al llançament d'un nou portal de ciutadania e-NOTUM amb l'objectiu de fer-lo més usable i accessible i amb un disseny centrat en la ciutadania i empreses. Aquest redisseny inclou també la millora dels fluxos d'accés a la comunicació i dels missatges i avisos d'aquests.

 7. Poder modificar les dades de contacte a efectes de notificació des de la pantalla d'e-NOTUM

  consultar i editar el mail al qual es reben les comunicacions electróniques des de la mateixa plana de Enotum

  14 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 8. L'opció de codi a través d'e-mail que he fet servir no estava inclosa entre les opcions que donàveu.

  L'opció que he fet servir no estava inclosa entre les opcions que donàveu. M'heu enviat un codi per correu electrònic.

  11 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  L'AOC està ultimant els preparatius per al llançament d'un nou portal de ciutadania e-NOTUM amb l'objectiu de fer-lo més usable i accessible i amb un disseny centrat en la ciutadania i empreses. Aquest redisseny inclou també la millora dels avisos per SMS i correu-e, incloent-hi més informació sobre la notificació.

 9. Obrir l'arxiu des del mòbil en una finestra emergent independent

  Seria millor que quan s'obre l'arxiu des del mòbil fos en una finestra emergent independent de la del correu ja que si demanes un codi com que et veus obligat a anar al correu per saber-lo ja que la finestra de la notificació no és independent t’obliga a anar endarrere fins arribar al correu i has de tornar a començar de nou. No sé si m'explico bé.

  10 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 10. Que el servei que ha emès la notificació rebi un avís en el cas que el receptor no hagi llegit la comunicació en el termini de 10 dies

  Que el servei que ha emès la notificació rebi un avís en el cas que el receptor no hagi llegit la comunicació en el termini de 10 dies, als efectes de tenir constància que està formalment notificat i així poder continuant amb les següents qüestions que procedeixin

  7 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 11. Enviar el correu de nova notifiació amb prioritat alta o amb " IMPORTANT NOVA NOTIFICACIÓ" en l'assumpte

  Quan arriba una notificació nova ens arriba un correu informatiu. Considero que és molt important que no se'ns passi de llegir cap notificació ja que la majoria de notificacions són requeriments de hisenda o respostes de la Generalitat a peticions que s'han de respondre en un termini de temps concret,motiu pel qual considero que el avís que arriba per correu hauria de tenir un ASSUMPTE amb MAJÚSCULA IMPORTANT! NOVA NOTIFICACIÓ, per a que no passi desapercebut.

  5 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 12. Oferir API per integrar amb ERPs

  Penso que seria molt útil que el sistema de notificacions tingués una API per poder accedir al servei amb un ERP a fi d'integrar les notificacions directament a un flux de gestió.

  A part crec que tindríem dret a poder marcar en un calendari anual fins a 30 dies de vacances de cara a la recepció de notificacions, una cosa que la generalitat no ofereix i d'altres administracions sí. En aquest país existeix el dret a fer vacances que la Generalitat no respecte.

  5 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 13. Se debería poder borrar las notificaciones antiguas.

  Se debería poder borrar las notificaciones antiguas, ya que no es necesario que los trabajadores tengan acceso a todas las notificaciones, o las que la empresa no quiere que vean

  4 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 14. Poder notificar electrònicament a una persona física amb un número d'identificació personal estranger (és a dir, diferent al NIF o NIE)

  Actualment, no es pot notificar a una persona física de nacionalitat estrangera, la qual tindrà un número d'identificació personal del seu país d'origen i l'aplicació e-notum de l'EACAT no reconeix i no es pot notificar via electrònica. L’aplicació només reconeix NIF o NIE (identificació de nacionalitat espanyola).

  4 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 15. 4 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 16. Permitir predefinir lengua preferida del administrado (no de la web o app, sino del procedimiento)

  Se trata de dejar al usuario registrado o que tenga una carpeta ciudadana, o que realice un requerimiento, solicitud o actuación administrativa, pueda escoger por defecto (en la configuración de su perfil) la lengua de su elección con la administración, de tal forma que toda notificación o comunicación se le haga en la lengua escogida por éste.
  No hablo del truco que emplea la GENCAT de decir que la web o su contenido está traducida al castellano, ni de esa navegación forzada que te obliga una y otra vez a cambiar el idioma al pasar de una página a otra…

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 17. Que l'avís de notificació a persones jurídiques també sigui obligatori per als ens adscrits

  Només hi trobo una justificació per a no fer-ho i, com sempre, és en clau econòmica: si no arribes a temps a una notificació hi ha recàrrecs i interessos.
  Entenc que les persones jurídiques han d'estar en constant comunicació amb entitats públiques (o aquesta és la justificació oficial), però moltes microempreses o PIMES no ho tenen tant per la mà ni ho fan tan constantment, i seria de gran ajuda que se'ls avisés.

  El codi ja existeix, doncs és el que s'utilitza per a persones físiques (que sí és obligatori), ara només falta la voluntat de fer-ho.

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 18. Que hi hagi ajuda a cada pas i no una ajuda general

  que quan hi hagi un pas a fer , en cas de no assolir-lho amb exit com per exemple, miro d'obrir una notificació que te un candau , em demana un codi, el demano i dona errror, la soculió i ajut hauria d'estar allà i només per allò no haver de llegir a tot arreo com solventar aquella incidència

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 19. Que les plataformes de gestió de notificacions de les Administracions Públiques puguin accedir a e-Notum dintre d'horari labora

  Que les plataformes de gestió de notificacions de les Administracions Públiques (tipus IvNeos) puguin accedir a e-Notum dintre d'horari laboral. Actualment aquest accés està restringit entre les 22:00 i les 06:00, obligant-nos als treballadors de les empreses a connectar-nos a hores fora del nostre horari de feina.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 20. enviament de les seves respostes, que corresponien al any 2018 - rebudes al 30/11/2023

  enviament de les seves respostes, que corresponien al any 2018 - rebudes al 30/11/2023

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Notificacions electròniques (e-NOTUM)

Categories

Feedback and Knowledge Base