Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Registre d'Entitats: interoperabiliat del registre municipal amb el de la Generalitat

  Les entitats estan obligades a fer els tràmits per la Seu, però un cop eliminats els certificats de persones jurídiques, qui ha de fer el tràmit i signar-lo és alguna de les persones físiques que la representen. D'entrada, per a moltes entitats això ja no sempre és senzill, però a més com s'acredita la representació de l'entitat?

  Estaria bé poder verificar aquesta representació mitjançant el Registre de la Generalitat quan l'entitat no es del municipi.

  Per aquest motiu cal que el Registre Municipal s'actualitzi tal com marca la llei, però també que aquesta actualització sigui interoperable amb el Registre de…

  7 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Alies al nº de mòbil que envia els missatges SMS dels codis d'un sol ús

  Estaria bé que quan t’arriba l’SMS estigués indentificat d’una altra forma que bé d'una Administració Públic. Ara arriba com un número de mòbil (+346000124712) i això pot generar desconfiança als usuaris

  5 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Hi estem treballant  ·  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Certificats digitals - fitxes dels subscriptors

  Les fitxes dels subscriptors son lentes en casos que un secretari o alcalde s'hagi canviar d'un dia per un altre. Potser un formulari per modificar els permisos en línia signat electrònicament seria més àgil.

  4 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. renovació T-cat

  RENOVACIÓ DE CERTIFICATS DIGITALS
  Que en algun lloc de l'inici del tràmit puguis indicar si és un certificat nou o bé si estàs renovant.
  Si estàs renovant que no hagis d'anar a la lupa per fer la cerca, que surtin els certificats vigents i puguis triar quins vols renovar.
  Abans de signar que surti una factura proforma avisant de l'import de la despesa que està generant la sol·licitud.
  Que a la guia es canviï la pàgina que adjunto.
  Moltes gràcies per permetre fer suggeriments. Salutacions cordials

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. els certificats tCAT haurien d'identificar-se també per l'entitat a que corresponen

  Els certificats digitals tCAT (targetes per signatura electrònica) en tots els comunicats haurien d'identificar-se no només pel nom del titular sino també per l'entitat a la que s'adscriuen, perquè és molt usual que en municipis petits, el mateix secretari-interventor, o SAT, porti diversos ajuntaments o EMDs i es molt difícil saber a quines de les targetes s'estan referint quan es rep alguna comunicació de caducitat o simplement a l'hora d'utilitzar-les. A la tarja sí que apareix el nom de l'entitat i el càrrec, però a les descripcions digitals NO.

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Format conveni signat amb la plataforma ViaFirma

  En relació a la plataforma per a la signatura de convenis ViaFirma, hem intentat realitzar un seguit de proves per veure la seva viabilitat i en el moment de visualització del conveni signat per totes les parts el format no és del tot correcte.

  En el quadre de la primera plana on apareixen les firmes, només es veu el nom de la persona signant i la data. D'aquesta manera no es pot distingir d'una manera ràpida qui és qui, donat que no surt el nom de l'ens.

  Una manera útil i més adequada, seria que el format signat fos similar…

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Ús certificat pseudònim

  En relació a la sol·licitud de certificats psedònims estaria bé informar sobre els usos habituals i limitacions del certificat. Algunes persones pensen que reemplaça el certificat de persona física i pot generar confusions. Per exemple, problemes d'accés (autentificació).

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Inconvenients del certificat idCAT

  Aquest darrer any amb el problema de la pandèmia hem multiplicat per 100 la quantitat d'EDCATs que hem tramitat. La gent en general necessita fer tramitació amb l'administració sense anar a l'administració: demanar beques, ajuts socials, ajuts de lloguer etc.
  M'haureu de creure si us dic que el 90% d'aquests certificats personals acaben instal·lant-se en una gestoria o un locutori, ja que la majoria de gent o no tenen ordinador o no saben com operar. De fet, moltes persones venen de cal gestor a que els hi fem el certificat.
  El problema ve quan canvien de gestor, o que qualsevol…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Un cop renovat un certificat idCAT, que no calgui utilitzar-lo de nou en els 90 dies següents.

  Un cop renovat un certificat idCAT, que no calgui utilitzar-lo de nou en els 90 dies següents.
  Si un cop renovat d'acord amb el procés establert no cal utilitar-lo i no s'instal.la, és com si la renovacio no s'hagués fet...
  Ara he perdut el meu idCAT.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. signatura digital categoria administrativa i utilització contínua NIF per identificació laboral

  M'agradaria presentar un suggeriment/sol.licitud per tal que es valori modificar el peu de signatura per a trameses d'eacat, pel que fa a l'obligatorietat de posar nom i cognoms en el cas de categoria laboral administrativa, i o que sigui potestatiu si més no per a l'interessat i poder-ho substituir per una referència o número intern d'identificació” com fan els mossos d'esquadra.

  Fins la implantació telemàtica com a administrativa feia sortida de documentació en paper i òbviament quedava enregistrat informàticament, però mai sortia el meu nom ni cognoms al segell de sortida, si no una referència numèrica, amb la què es…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Camps de cognoms T-CAT

  Us agrairíem, a fi i efecte de facilitar el procés d'aprovació, que hi hagués una correlació entre els camps de cognom que hi ha a la sol·licitud de certificats per EACAT, i els que apareixen a les dades de certificat, si pot ser, que els camps de cognoms i càrrecs també fossin iguals entre T-CAT i T-CAT P. A un lloc hi ha un sol camp que diu "Cognoms", i a l'altre n'hi ha dos, de primer i segon cognom. Això, afegit a que la T-CAT P sí que hi ha dos camps a la sol·licitud en lloc d'un, per…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Ampliar la informació del fitxer generat amb Exportacions

  Per millorar la gestió dels certificats emesos per una entitat registradora d'idCAT seria bo que el fitxer d'exportació dels certificats tingués també el camps Reg. auxiliar i Codi referència.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  A valorar més endavant  ·  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Millora de l'espai d'enviament de modificacions o baixes idcat mòbil

  Millora de l'espai d'enviament de modificacions o baixes idcat mòbil

  0 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Inconvenients del certificat idCAT

  Aquest darrer any amb el problema de la pandèmia hem multiplicat per 100 la quantitat d'EDCATs que hem tramitat. La gent en general necessita fer tramitació amb l'administració sense anar a l'administració: demanar beques, ajuts socials, ajuts de lloguer etc.
  M'haureu de creure si us dic que el 90% d'aquests certificats personals acaben instal·lant-se en una gestoria o un locutori, ja que la majoria de gent o no tenen ordinador o no saben com operar. De fet, moltes persones venen de cal gestor a que els hi fem el certificat.
  El problema ve quan canvien de gestor, o que qualsevol…

  0 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. 0 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 0 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base