Skip to content

Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Search

 1. Eliminar demanar Data Caducitat TIE  ·  Completat

 2. Poder obtenir el volant de padró online a l'instant  ·  Planificat

 3. Millorar la consulta de l'estat dels tràmits realitzats

 4. Cerca de valises per data  ·  Completat

 5. Incorporar el camp d'expedient al filtre  ·  A valorar més endavant

 6. Data de caducitat dels documents d'identitat  ·  Rebutjat

 7. Modifiqueu els apartats "Dades del Sol·licitant" i "Dades del representant" per evitar errades als usuaris  ·  Hi estem treballant

 8. Calcul de terminis administratius  ·  Rebutjat

 9. Afegir la data de la publicació de l'edicte en la informació breu, sinó no saps si estàs fent clic en un document actual o en d'antic  ·  Rebutjat

 10. REVISIÓ PLANS DE TREBALL  ·  Hi estem treballant

 11. Informar millor dels errors  ·  Completat

 12. Revisió documents Viafirma Portasignatures  ·  Tancat (agraïments i comentaris)

 13. millorar informàticament quand tenim de signar per idcat declaracions responsables  ·  Traslladat a Suport

 14. L'assumpte dels assentaments de factures que entren pel MUX haurien d'incloure el camp InvoiceSeriesCode  ·  Rebutjat

 15. Incloure en el justificant la data de lectura del visualitzador

 16. Que a la versió per imprimir hi surti la data de la sol·licitud  ·  Completat

 17. Crear un recordatori mensual pels Responsables d'Interoperabilitat de l'obligació de revisió dels Controls d'Accessos a Via Oberta  ·  Sota revisió

 18. Poder generar idCat mòvil amb DNI caducat durant COVID-19  ·  Completat

 19. Millora en la informació  ·  Rebutjat

 20. Ordenar les notificacions i comunicacions d'E-notum per nom de Destinatari  ·  Completat

← Previous 1 3 4 5 6 7

Feedback and Knowledge Base