Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Search

 1. Millorar assumpte dels recordatoris de notificació  ·  Planificat

 2. Eliminar demanar Data Caducitat TIE  ·  Hi estem treballant

 3. Calen millores en l'estructura i presentació de la informació i a nivell funcional  ·  A valorar més endavant

 4. Millorar la interfície ciutadana  ·  Planificat

 5. Poder obtenir el volant de padró online a l'instant  ·  Planificat

 6. Millorar la consulta de l'estat dels tràmits realitzats

 7. Cerca de valises per data  ·  Completat

 8. Data de caducitat dels documents d'identitat  ·  Rebutjat

 9. Cerca de destinataris  ·  Sota revisió

 10. Navegabilitat i sistema d'avisos  ·  Planificat

 11. Millorar la presentació de les convocatòries de personal incorporant el nº d'expedient  ·  A valorar més endavant

 12. Calcul de terminis administratius  ·  Rebutjat

 13. Simplificar els camps sol·licitats. Menys camps obligatoris, només els imprescindibles.  ·  Hi estem treballant

 14. Sistema d'interacció amb la persona que rep o gestiona el tràmit  ·  Traslladat a l'Ens

 15. Millorar la informació del missatge rebut  ·  Completat

 16. Modifiqueu els apartats "Dades del Sol·licitant" i "Dades del representant" per evitar errades als usuaris  ·  Hi estem treballant

 17. Afegir la data de la publicació de l'edicte en la informació breu, sinó no saps si estàs fent clic en un document actual o en d'antic

 18. Cercador EACAT: Que els botons de clicar enrere no esborressin contingut  ·  Sota revisió

 19. Informar millor dels errors  ·  Completat

 20. Revisió documents Viafirma Portasignatures  ·  Tancat (agraïments i comentaris)

← Previous 1 3 4 5 6 7

Feedback and Knowledge Base