Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Search

 1. Millorar assumpte dels recordatoris de notificació  ·  Planificat

 2. Tràmits adaptats a dispositius mòbils  ·  En Pilotatge

 3. Eliminar demanar Data Caducitat TIE  ·  Hi estem treballant

 4. Calen millores en l'estructura i presentació de la informació i a nivell funcional  ·  A valorar més endavant

 5. Millorar la interfície ciutadana  ·  Planificat

 6. Descarregar una còpia del volant d'empadronament  ·  Planificat

 7. Afegir l'assumpte als avisos, sinó la gestió de la informació es fa molt feixuga i complicada.  ·  Planificat

 8. Cerca de destinataris  ·  Sota revisió

 9. Cerca de valises per data  ·  Completat

 10. Data de caducitat dels documents d'identitat  ·  Rebutjat

 11. Millorar la presentació de les convocatòries de personal incorporant el nº d'expedient  ·  A valorar més endavant

 12. Sistema d'interacció amb la persona que rep o gestiona el tràmit

 13. Calcul de terminis administratius

 14. Millorar la informació del missatge rebut  ·  Completat

 15. RELACIO NOTIFICACIONS  ·  Planificat

 16. Modifiqueu els apartats "Dades del Sol·licitant" i "Dades del representant" per evitar errades als usuaris  ·  Hi estem treballant

 17. Cercador EACAT: Que els botons de clicar enrere no esborressin contingut  ·  Sota revisió

 18. Se debe mejorar mucho la consulta de instancias, tanto las hechas a título particular como las realizadas como representate de una entidad.

 19. Crear un recordatori mensual pels Responsables d'Interoperabilitat de l'obligació de revisió dels Controls d'Accessos a Via Oberta  ·  Sota revisió

 20. Informar millor dels errors  ·  Completat

← Previous 1 3 4 5 6 7

Feedback and Knowledge Base