Skip to content

Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Raquel

My feedback

1 result found

 1. 11 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  8 comments  ·  Administració Pública » EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Raquel commented  · 

  Sovint ens trobem amb la necessitat de fer trameses massives, per exemple a tots els ajuntaments de Catalunya, però amb textos personalitzats per cadascun dels ens destinataris.
  Actualment això no és possible i, o bé els hem d'enviar a tots el mateix text genèric i preparar un altre recursos (pàgina web, etc...) on adreçar-los per detallar la informació específica per cada ens; o bé fer una tramesa individual per cada cas (amb la inversió de temps que suposa generar més de 900 trameses, per no parlar del risc d'incórrer en errors en fer una tasca tan repetitiva).
  La proposta seria afegir l'opció de trameses massives a múltiples ens amb la possibilitat d'annexar documents personalitzats per cada ens (per exemple, un document pdf anomenat CODIENS.pdf).

  Raquel supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base