Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Chus L.

My feedback

 1. 5 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  4 comments  ·  Administració Pública » Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Chus L. commented  · 

  Pel que fa a les trameses SIR enviades, la plataforma no genera cap avís de canvi d'estat, ens comuniqueu que no és una funcionalitat actualment activa.
  Demanem que s'emetin notificacions de canvi d'estat sobretot per poder tenir constància immediata de les que són rebutjades.

  Chus L. supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base