Skip to content

Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals que l'AOC presta a les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Núria Nieto

My feedback

1 result found

 1. 37 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  S'està treballant en un evolutiu que contempla rebre un correu diari amb tota la tramitació, independentment del tipus de tecnologia emprada per fer el tràmit. 


  Ens indica el cap de servei que s'espera poder tenir-ho en marxa a final d'any. 

  Núria Nieto supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base