Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Anonymous

My feedback

 1. 19 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  Administració Pública » Perfil Contractant  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Anonymous supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  Les dades dels espais de licitació que mecanitzem a l'aplicatiu Perfil de Contractant de l'e-Contractació , quan arribem a l'entrada de les dades del contracte formalitzat haurien de traspassar a l'apliatiu Registre Públic de Contractes, ja que fem la mateixa faena diferents vegades

Feedback and Knowledge Base