Skip to content

Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Josep Guinovart i Mallafrè

My feedback

1 result found

 1. 12 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Administració Pública » e-TRAM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Josep Guinovart i Mallafrè commented  · 

  Que en l'acusament de rebuda que genera la inscripció, a més figuri l'objecte de la petició.
  Exemple:
  Comunicació d'obres i dades finca- Declaració de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys i dades finca - Etc.
  Doncs l'administrat pot presentar varies instàncies o tenir de justificar que ha presentat una declaració de plus-vàlua, etcv.

  Josep Guinovart i Mallafrè supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base