Skip to content

Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals que l'AOC presta a les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Anonymous

My feedback

1 result found

 1. 104 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  Millorar la “Subscripció RSS” per a tal que no impliqui tenir que subscriure’s a la totalitat del conjunt de milers d’anuncis exposats si no que sigui possible la subscripció a un determinat Organisme Publicador com per exemple “Agricultura, Ramaderia, Pesca”

  Amb el funcionament actual crec que la subscripció RSS nomes depèn del identificador de l’ens i sembla ser que tots els organismes formen part del mateix ens (idens=1) lo que implica que es retornin tots els anuncis de tots els Organismes a la vegada cosa que fa inviable l’ús d’aquesta informació.

  Hauria de ser possible subscriure’s a un únic organisme publicador que es desitgi.

  Anonymous supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base