Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Marta Munuera Bermejo

My feedback

 1. 2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Marta Munuera Bermejo supported this idea  · 
 2. 6 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Marta Munuera Bermejo supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Marta Munuera Bermejo commented  · 

  O al menys seria interessant que es publiqui el QdC que proposa com a genèric la GEneralitat pels ajutnaments i que poguem cercar equivalències amb el propi de cada Ajuntament. El que està clar que per a una integració més fàcil seria bo que en tot moment que es gestionin documents tant a tramesa genèrica com als diferents tràmits es defineixin unes metadades normalitzades seguint estàndards en que s'inclogui el QdC.

Feedback and Knowledge Base