Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Leonor Fuentes Domingo

My feedback

 1. 16 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  Administració Pública » e-TRAM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Leonor Fuentes Domingo supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Leonor Fuentes Domingo commented  · 

  És necessari per poder donar millor resposta a la ciutadania i els tràmits que presenten

Feedback and Knowledge Base