Tràmits municipals (e-TRAM)

Teniu una idea o suggeriment sobre com millorar el servei digital de tramitació municipal (e-TRAM) que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix a través del vostre ens? Compartiu-ho aquí o voteu* el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. PROPOSO UN APARTAT PER A AGRAIMENTS

  M'ha sobtat molt que en el moment de voler fer un agraïment a l'Ajuntament, no hi ha cap apartat per a enviar un missatge amb aquesta intenció.

  Per tant, proposo que a part de les queixes, propostes, reclamacions i suggeriments hi pugui haver un apartat d'agraiments.

  Aquest pas també ajudaria a crear un ambient més positiu al voltant de l'asdministració pública, i més la Municipal, que és la més propera als ciutadants.

  Gràcies.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. DOCS ADJUNTS

  En els procesos de selecció de convocatòries públiques que el sistema guardi docs. adjunts per a no tenir que tornar-los a adjuntar quan un s'inscriu en una nova convocatòria; o que el sistema ofereixi clonar instància i docs adjunts quan es fa una nova convocatòria

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Declarcio responsable (actvitats inicues) crec que és massa demanar al tècnic que tingui cetificats a tercers ¡ no depen d´ell

  Declarcio responsable (actvitats inicues) crec que és massa demanar al tècnic que tingui cetificats a tercers ¡ no depen d´ell

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Que es vegi més clar qui és el destinatari

  Que es vegi més clar qui és el destinatari

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Utilitzar sempre com firma digital la identificacó mitjançant IDcat Móbil, és la més senzilla que cartificat digital ...etc.

  Utilitzar sempre com firma digital la identificacó mitjançant IDcat Móbil, és la més senzilla que cartificat digital ...etc.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. No permet escriure el meu nom amb el seu accent corresponent

  El meu nom és una paraula esdrúixola i, com a tal, en Català s'ha d'escriure amb accent. A més, disposo de sentència judicial al respecte, però el formulari de l'Administració de CATALUNYA no permet accents al nom.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Dret a la informació ambiental

  La informació pública hauria de portar-se a terme per l'administració de forma activa i sistemàtica al públic, segons mana l'article 6 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. NO ES PODRIA POSSAR UN CERCADOR DEL NUMERO DE L' INSTANCIA O PER TEMES

  NO ES PODRIA POSSAR UN SCERCADOR PER NUMERO DE INSTANCIA O PER TEMES

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Dividir les pantalles per temes

  Per poder ser clar per a persones que fan tràmits esporadicament el que surti tota la instància de cop, atabala.
  Prposaria de dividir finestres per apartats, com en el sistema de compra per internet i permetre retornar per correguir.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Que només sigui obligatori un dels camps de contacte, telèfon mòbil o correu electrònic

  L'objectiu és tenir un canal ràpid de comunicació amb el sol·licitant, Ningú no hauria de quedar exclòs de l'administració electrònica pel fet de no tenir telèfon mòbil o no tenir correu electrònic, i encara menys quan el servei presencial està tancat. El certificat digital ofereix garanties de sobres. D'altra banda l'esperit de les normatives de protecció de dades és recollir només les indispensables en relació a la sol·licitud o el servei del qual es tracti.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. colocar un boton de reenvio o compartir de las solictudes para mejor administracion

  colocar al final del formulario un boton de COMPARTIR para facilitar su guarda.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Poder posar el número de sol•licitud

  Poder anotar el número de sol•licitud o de registre per no haver de tornar a adjuntar els arxius que ja s'havien enviat. També sol•lucionaria el problema de la capacitat que es pot enviar ja que es podria enviar enndues vegades. Gràcies.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. utilitzar alternatives de comunicació: sms, e-mail, quan el sistema es colapsi

  Quan un canal es colapsi i no es pugui tramitar, v.g per iCat, s'hauría automàticament de redirigir per poguer fer vía SMS, e-Mail com mínim ja que son els mateixos que utilitzen per comunicar

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. en el cas de tarjetes verdes - poder fer en 1 tràmit, vàries sol·licituts

  en el cas de tarjetes verdes - poder fer en 1 tràmit, vàries sol·licituts

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Eliminar paperassa innecessària

  Quan es deman un projecte signat per un tècnic competent (arquitecte per exemple) no es responsabilitat de l'Ajuntament investigar si el sotasignant és en realitat arquitecte o no, per tant no entenc que s'hagi de signar un document en el qual m'haig de justificar que sóc arquitecte i haig de mostrar la meva col.legiació. Tampoc entenc perque si signo un projecte amb tot el compliment de normativa, se m fa signar un altre document en el qual haig de dir que el projecte compleix amb tota la normativa (és obvi que compleix, per això adjunto un projecte signat!) La paperassa…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

En cas que necessiteu ajuda respecte els tràmits municipals visiteu el Centre de Suport.

Tràmits municipals (e-TRAM)

Categories

Feedback and Knowledge Base