Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. EACAT: Límit per pujar fitxers

  Des de l'Ajuntament ens trobem amb molts problemes per pujar fitxers a la plataforma EACAT donat que els límits (pes de l'arxiu) són força baixos (2 MB en notificacions, 5 MB en tramesses, etc..). A la pràctica molts documents escanejats a baixa resolució i amb el segell de còpia autèntica superen aquestes mides d'arxiu. Us sol·licitem l'ampliació d'aquests límits. Gràcies per endavant.

  47 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Potencia de les connexions

  Millorar la potència dels servidors que ens hem de connectar tothom a les mateixes hores i no hi ha manera d'avançar.

  36 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  9 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Al llarg dels darrers mesos hem estat treballant per millorar la infraestructura tecnològica de l’EACAT i hem fet una actualització tecnològica dels motors de tramitació.
  Fruit d’aquesta millora han disminuït les incidències relacionades amb la connectivitat

 3. Facilitar l'entrada dels destinataris

  Facilitar que puguem trobar el nom de la persona a qui va dirigida la tramesa. Una lletra majúscula o bé una minúscula, un punt,... dificulten trobar la persona destinatària.

  29 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Els camps de cerca de destinataris de nom i cognoms no són sensibles ni a majúscules/minúscules, ni tampoc a accents, de manera que no ha de suposar cap entrebanc a l’hora de trobar un destinatari, sempre, això sí, que s’estigui buscant a la unitat major corresponent.

 4. Millorar les cerques


  • La cerca del registres es força enfarragosa.

  • Complexitat per buscar tercers d’una organització (alguns en català/castellà) i també de persones físiques i entitats. No es poden fer per aproximació.

  • Cal millorar la recerca de documentació. El camp “Procedència” hauria de estar més detallat, sobre tot organismes i ESPJP. Afegir documentació és molt farragós, et fa passar per múltiples avisos.

  27 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 25 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  4 comments  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Benvolgut/Benvolguda,

  Gràcies per la vostra proposta de millora. El passat 16 de setembre la vam incorporar al nou portal d’empleat públic, donat que creiem que serà de gran utilitat per a tots els usuaris del servei.

  Cordialment,

  Consorci AOC

 6. Homogeneització de formularis i trameses

  Les trameses de l’Eacat. Hi ha massa maneres diferents de fer trameses i resulta difícil esbrinar quina és la bona en cada tràmit. Seria molt important resoldre aquest a situació. Segons hem anat veient és un dels probleme més recurrents.

  21 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Anem migrant tots els serveis antics per fer servir la mateixa tecnologia de formularis pdf que apliquem a tots els serveis i tràmits creats en els darrers anys.
  De totes maneres, cada servei porta la seva informació associada en la que s’explica (apartat “Com es fa?”) el seu funcionament.

  A banda, per final d’any traurem una nova versió del catàleg de serveis i tràmits d’EACAT que permetrà cercar-los d’una forma més intuïtiva.

 7. Formació del l'EACAT

  donar formació sobre la gestió de l'EACAT, encara que fos mitjançant un tutorial per internet.

  21 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 15 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Millorar la base de dades d'organismes

  Actualitzar base de dades (obsoleta) i millorar la introducció d'organismes nous, poc intuitiva i feixuga.

  15 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. ampliar capacitat documents adjunts

  A l'hora d'adjuntar documents hauria de tenir més capacitat. Gràcies

  10 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Deslligar-ho de JAVA

  Fer-lo nou, sense java i amb digitalització de
  documents.

  10 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Ens cal saber el nom a qui va dirigit i no sempre en tenim coneixement

  Ens cal saber el nom a qui va dirigit i no sempre en tenim coneixement

  9 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Afegir al llistat de tramits enviats el nom de la persona que signa el tramit

  Suggereixo gal llistat de tramits enviats el nom de la persona que signa el tramit. D'aquesta manera, amb una primera visualització es facilitaria la localització del tramit propi.
  ?

  9 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Hèstia - poder fer cerques d'usuari per adreça

  Amb el tema de pobresa energètica ens estem trobant amb llistats d'adreces d'impagats i ens aniria molt bé poder fer recerques d'usuari per adreça enlloc de per nom o nombre d'expedient.

  9 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Agilitzar el proces de signatura

  Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona ha canviat el sistema de signatura passant a utilitzar l'aplicatiu de Autofirma de la FNMT enlloc de programari de JAva.
  LA sensació de usuari és de que millora la velocitat en la signatura i no apareixen missatges de confirmació.
  A més no cal tenir excepcions en el programari de JAva

  9 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. rebre mail avisant lectura valisa rebuda

  enviar mail a la persona quan esta pendent de llegir la valisa rebuda

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  El destinatari d’una valisa rep un correu conforme acaba de rebre una valisa i la té pendent de llegir i no hi ha opció a configurar aquesta alerta des de l’apartat Configuració, com si es pot fer amb altres avisos de l’eina. El correu sempre s’envia a la bústia informada a GICAR, i no es permet enviar una valisa si el destinatari no té informada bústia de correu, així garantim que sempre s’enviï l’avís.

 17. Mateix nom d'un tràmit en el catàleg i en permisos (gestió d'usuaris)

  Que coincideixi el nom del tràmit en el catàleg de tràmits amb el nom que apareix en l'assignació de permisos per aquell tràmit (gestió d'usuaris).

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Llistats en excel de totes les entrades i sortides d'ERES

  Ens seria d emolta utilitat poder treure llistats en Excel de totes les entrades i sortides.
  Gràcies

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Tecla enter a la cerca

  De vegades, quan s'utilitza el cercador molts cops seguits sense canviar de pestanya, la tecla enter deixa de funcionar per executar la cerca i s'ha de fer click al botó de cercar. Demano que aquest problema s'arregli.

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. 7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Benvolguts i benvolgudes;

  Primerament moltes gràcies per ajudar-nos a millorar el servei.

  Darrerament hem fet diferents millores al servei que faciliten gestionar continguts propis.

  De fet, el primer gran canvi va ser el passat 2019 quan eliminar possibilitat d’ens amb únicament seu electrònica. Actualment tots els ens amb seu electrònica necessàriament disposen de portals de transparència, on hem habilitat diferents opcions per a poder millorar i personalitzar els continguts, que poden repercutir en ambdòs entorns. Principalment:

  a) Possibilitat de crear ítems propis en qualsevol familia d’ítems de transparència

  b) Possibilitat de crear vincles entre els ítems i dades obertes (mitjançant autogestió)

  c) Possibilitat de destacar els ítems de transparència via destacats o bànners de de la seu electrònica o portal de transpàrència.

  Entenem que així es disposa d’una primera solució per a fomentar aquells elements que més us interessin. Tot i això en futures millores de l’entorn de seu electrònica…

← Previous 1 3 4 5 6 7 8
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base