Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Permetre escollir l'ordre de las publicacions a l'apartat de documents

  Quan es publica un nou document per defecte apareix a la darrera posició. Això implica que si en tens molts de publicats, el document no sigui visible a primera vista.

  Si vols donar més visibilitat al document perquè és un tema d'actualitat s'han de despublicar tots els documents i publicar-los tots de nou en l'ordre escollit, tornant a pujar tots els arxius.

  Pensem que s'hauria d'incloure un camp que permetés definir l'ordre dels documents.

  Gràcies

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Perfil Contractant  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Creació d'espai/opció per publicar els plans de contractació anuals

  No hi ha un lloc específic on publicar el pla de contractació anual. Anteriorment l'havíem publicat com a document però pensem que no és el lloc adient. Aquest any l'hem publicat com alerta futura però veiem que les dades que demana són relatives a un contracte en concret. Pensem que potser es podria introduir una opció en alerta futura que fos "Pla de Contractació Anual"
  Moltes gràcies.

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Perfil Contractant  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Inconvenients del certificat idCAT

  Aquest darrer any amb el problema de la pandèmia hem multiplicat per 100 la quantitat d'EDCATs que hem tramitat. La gent en general necessita fer tramitació amb l'administració sense anar a l'administració: demanar beques, ajuts socials, ajuts de lloguer etc.
  M'haureu de creure si us dic que el 90% d'aquests certificats personals acaben instal·lant-se en una gestoria o un locutori, ja que la majoria de gent o no tenen ordinador o no saben com operar. De fet, moltes persones venen de cal gestor a que els hi fem el certificat.
  El problema ve quan canvien de gestor, o que qualsevol…

  0 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Informe: entitats (o ens) assignats a la vostra ER-TCAT

  Els responsables i operadors d'una ER-TCAT haurien de poder consultar quins entitats són "depenents" d'ells i alhora poder consultar els diferens operadors que tenen aquests ens subsciptors; estalviaréim consultes al Suport

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  SCD  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Consultes i creuament de dades

  Bon dia

  Proposo poder "consultar" :


  1. Ens a Eacat sense cap usuari amb certificat digital en vigor. (sol passar que quan cal el certificat tot són ais i correm...)


  2. Ens sense gestor


  3. Segells Electrònics que s'han carregat a servidors AOC i que no tenen cap us


  Gràcies...

  Propostes del CC de l'Anoia.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Informar al web de Idcat el temps d'espera de cada ER. - CAATEEB

  Amb motiu de les properes eleccions tenim un volum important de cites donades per emetre Idcat. Estem donant hores per mitjans de març i de

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Subscripció RSS a nivell d'Organisme Publicador

  Millorar la “Subscripció RSS” per a tal que no impliqui tenir que subscriure’s a la totalitat del conjunt de milers d’anuncis exposats si no que sigui possible la subscripció a un determinat Organisme Publicador com per exemple “Agricultura, Ramaderia, Pesca”

  Amb el funcionament actual crec que la subscripció RSS nomes depèn del identificador de l’ens i sembla ser que tots els organismes formen part del mateix ens (idens=1) lo que implica que es retornin tots els anuncis de tots els Organismes a la vegada cosa que fa inviable l’ús d’aquesta informació.

  Hauria de ser possible subscriure’s a un únic organisme…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-TAULER  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. quan desis un borrador es desi el cos del missatge i els destinataris ttambé

  quan desis un borrador es desi el cos del missatge i els destinataris ttambé

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. que es puguin enviar valises massives i flexibilitzar i ampliar les opcions disponibles

  que es pugui fer el mateix que combinar correspondència del Word

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Unificar tots els registres en un únic aplicatiu

  Exceptuant les factuaracions i els contractes públics, no entenc quina necessitat hi ha de tenir un registre S@rcat, un E-notum, una tramesa genèrica, un portasignatures digital un eacat, un e-tauler... quan a totes elles es presenta el mateix: comunicats entre Administracions; la qual cosa seria menys conflictiva i ´milloraria la traçabilitat a més de reduir la tasca dels registres. Si més no, s'hauria d'intentar que tots els aplicatius fessin servir el mateix llenguatge i codificació, ja que és veritablement complicat trobar els destinataris.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Intercanvi registre fora de Catalunya

  L'intercanvi de registre fora de Catalunya no permet incloure documents annexats. Estaria bé poder annexar documentació, donat que sovient s'envien certificats, etc.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. SIR

  Poder acceptar diversos SIR alhora (poder-los marcar i acceptar) per no haver de fer un a un.
  Gràcies.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Avís d'entrada de documents d'altres aplicacions externes a l'EACAT

  Bon dia,

  Quan es tracta de documentació que arriba a través d'una altra aplicació externa e independent de l'Eacat, i a la qual el Registre no hi té accés, seria convenient i ens seria de gran ajuda que quan arribessin notificacions d'entrades a altres aplicacions, quedés així reflectit al camp d'assumpte. D'aquesta manera, li podríem donar el tràmit convenient de manera eficient i ràpida.

  Per exemple, aniria molt bé que hi constés "Avís de notificació a través de l'aplicació SIFECAT", o el nom de l'aplicació de què es tractés en el seu cas. Si no, ens trobem a l'oficina del…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. QUE PERMETI ASSIGNAR UNA ACTUACIÓ A USUARIS DE DIFERENTS EXPEDIENTS

  Sovint, durant una jornada laboral, es realitza una actuació que és igual per a diferents expedients.
  En comptes d'entrar expedient per expedient, hi hauria d'haber l'opció d'escriure l'actuació i assignar-la a tots els expedients que s'han treballat.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Duplicar/copiar el perfil d'una persona usuària a EACAT

  Seria molt interessant, que des de l'apartat de configuració de les persones usuàries d'EACAT fos possible duplicar els permisos d'una persona a una altra.

  Per exemple, quan una persona deixa una corporació i n'entra una altra seria molt interessant poder duplicar l'usuari canviant les dades d'identificació pertinents. Ens estalviaria molta feina.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Consell Comarcal de l'Alt Penedès

  Els documents que estan caducats que no es descarreguin quan es marca el tràmit, ja que fa la gestió més lenta.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Dades rellevants a primera pàgina

  Trobo que a la primera pàgina, hi hauria de constar una radiografia de la situacior familiar de manera genèrica, que no haguessis d'entrar dins cada membre. Que inclogués: Ingressos econòmics, lloguer, escola dels menors. Ens ajudaria per a captar informació immediata.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Recursos d’alçada

  Crec que hauríem de tenir un feed-back més clar i transparent, quan es presenten recursos d’alçada. Potser s’hauria de marcar un temps límit per donar resposta. I l’ideal seria rebre la respostra dins del procediment d’oposicions, per poder accedir a la segona prova. Quan els presentem és perquè hem viscut irregularitats demostrables en processos d’oposicions. Les revisions s’haurien de fer amb més transparència. Els tribunals necessitarien ser supervisats i els opositors, més ben atesos en aquests casos.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Funcionalitat de llistat per al registre d'EACAT

  L’opció de poder llistar l’entrada de l’EACAT és molt necessària per poder tenir un control sobre el registre d’entrada municipal. Aquest recurs és imprescindible en les fases inicials de posada en marxa del MUX i per altra banda, també és necessari per al control diari dels assentaments. A poder ser, aquests llistats s’haurien de poder descarregar en un full de càlcul.

  6 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5 19 20
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base