Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Nicolau Mateu

My feedback

 1. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Administració Pública » General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Nicolau Mateu shared this idea  · 
 2. 5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  1 comment  ·  Administració Pública » Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Nicolau Mateu commented  · 

  Crec que cada usuari d'EACAT hauria de tenir permisos per veure el registre d'entrada i de sortida que només faci ell/a, però en cap cas tot el de l'entitat a la qui pertany. O en cas contrari que fos l'administrador si ha o no de tenir aquests permisos pel rol que desenvolupa.

  Nicolau Mateu supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base