Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Xantal Castellà

My feedback

 1. 15 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Xantal Castellà supported this idea  · 
 2. 51 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Hi estem treballant  ·  2 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Xantal Castellà supported this idea  · 
 3. 72 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  A valorar més endavant  ·  11 comments  ·  Administració Pública » VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Xantal Castellà supported this idea  · 
 4. 86 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  10 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Xantal Castellà supported this idea  · 
 5. 2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Xantal Castellà supported this idea  · 
 6. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Xantal Castellà shared this idea  · 
 7. 32 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  5 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Xantal Castellà commented  · 

  A més del correu electrònic també estaría bé que hi sortís el tel. mòbil

  Xantal Castellà supported this idea  · 
 8. 2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Administració Pública » e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Xantal Castellà shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base