Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Judit Acosta i Rion

My feedback

 1. 11 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  A valorar més endavant  ·  3 comments  ·  Administració Pública » Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Judit Acosta i Rion shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base