Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Salvador Asso Batlle

My feedback

 1. 15 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  4 comments  ·  Administració Pública » e-TRAM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Salvador Asso Batlle supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Salvador Asso Batlle commented  · 

  Sugerencia totalment apropiada.

 2. 16 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Administració Pública » EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Salvador Asso Batlle supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base