Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Search

 1. Visualització data acceptació/rebuig

 2. Cerca de valises per data  ·  Completat

 3. Haurien de dimitir l’equip responsable webs Gencat.  ·  Traslladat a Suport

 4. Data de caducitat dels documents d'identitat  ·  Rebutjat

 5. No em puc donar-me d'alta em diu data de naixement incorrecta i la DATA ESTA BÉ QUE FAIG.  ·  Traslladat a Suport

 6. Que surti la data al registre de la factura  ·  Rebutjat

 7. Indicar una data en concret en els anuncis urgents.

 8. millorar informàticament quand tenim de signar per idcat declaracions responsables

 9. En la comunicació de domiciliació afegir import i data de càrrec.  ·  Rebutjat

 10. Declarcio responsable (actvitats inicues) crec que és massa demanar al tècnic que tingui cetificats a tercers ¡ no depen d´ell

 11. Convocatòries de treball, posar data de publicacació  ·  Rebutjat

 12. Crear un recordatori mensual pels Responsables d'Interoperabilitat de l'obligació de revisió dels Controls d'Accessos a Via Oberta  ·  Sota revisió

 13. Que en el justificant també consti la data de lectura del visualitzador

 14. Saber aprox. la data de recollida dels mobles  ·  Rebutjat

 15. com a gestor s'hauria de poder presentar una tramitacio de declaracio responsable d'un client p.e. una llicencia d'activitat

 16. DESA'L substitueix els apòstrofs per interrogats invertits i modifica la data de creació  ·  Rebutjat

 17. Imposible trobar la manera de parlar en el/la responsable de P+R al Ajuntament  ·  Rebutjat

 18. com a responsable del Servei e-tram voldria saber com accedir a la infomació següent: persones de l'Aj. donades d'alta al Servei  ·  Traslladat a Suport

 19. Sería muy interesante saber la fecha aproximada en la que dispondremos del certificado solicitado.

 20. Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /valid  ·  Traslladat a Suport

← Previous 1 3 4 5 6

Feedback and Knowledge Base