Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. 7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Benvolguts i benvolgudes;

  Primerament moltes gràcies per ajudar-nos a millorar el servei.

  Darrerament hem fet diferents millores al servei que faciliten gestionar continguts propis.

  De fet, el primer gran canvi va ser el passat 2019 quan eliminar possibilitat d’ens amb únicament seu electrònica. Actualment tots els ens amb seu electrònica necessàriament disposen de portals de transparència, on hem habilitat diferents opcions per a poder millorar i personalitzar els continguts, que poden repercutir en ambdòs entorns. Principalment:

  a) Possibilitat de crear ítems propis en qualsevol familia d’ítems de transparència

  b) Possibilitat de crear vincles entre els ítems i dades obertes (mitjançant autogestió)

  c) Possibilitat de destacar els ítems de transparència via destacats o bànners de de la seu electrònica o portal de transpàrència.

  Entenem que així es disposa d’una primera solució per a fomentar aquells elements que més us interessin. Tot i això en futures millores de l’entorn de seu electrònica…

 2. Portal de Transparència - Millores d'edició

  Fer més fàcil l'edició
  Millorar la gestió de continguts fent-la més intuitiva
  Poder fer canvis d'estils
  Possibilitat de modificar els textos dels ítems

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Benvolguts i benvolgudes;

  Primerament moltes gràcies per ajudar-nos a millorar el servei.

  Darrerament hem fet diferents millores al servei que faciliten gestionar continguts i realitzar millores en l’edició. Principalment:

  a) Possibilitat de crear ítems propis en qualsevol familia d’ítems de transparència

  b) Possibilitat de crear vincles entre els ítems i dades obertes. És a dir, creant contingut a DDOO (mitjançant autogestió), podeu automatitzar ítems de transparència.

  c) Desplegament de nous mòduls molt més intiïtius i visuals associats a l’edició de l’organització del Consistori, o els indicadors de gestió econòmica.

  Entenem que així es disposa d’una primera solució per a fomentar millores en edició i visulaitzacions.

  Podeu trobar més informació al respecte a:

  https://www.aoc.cat/2020/1000270121/nova-visualitzacio-de-la-familia-dorganitzacio-politica-i-altres-millores-al-portal-de-transparencia/

  https://www.aoc.cat/2020/1000268948/els-materials-de-la-jornada-obre-les-teves-dades-ja-estan-disponibles/

  https://www.aoc.cat/2020/1000271373/itineraris-per-facilitar-la-publicacio-de-les-dades-obertes-locals-utilitzant-el-portal-aoc-3-3/

  Tot i això dir-vos que seguim treballant en futures millores de l’entorn del servei, per a seguir impulsant millores tant en l’edició, com en la millora de la visualització de continguts per a la ciutadania.

 3. Millorar el rendiment del portal de transparència

  Més rapidesa a l'hora de l'edició i accés.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Incorporació d'un apartat que fos “Tots els ítems del Portal de Transparència”

  Hauria d’existir una apartat que fos “Tots els ítems del Portal de Transparència”, a mode d'índex, per veure, d'un cop d'ull tots els ítems del portal que un ens té visibles i publicats

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Facilitar opcions d’integració amb el portal de transparència

  Facilitar opcions d'integració per tal de facilitar la càrrega automàtica dels elements "manuals" del portal de transparència

  4 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Benvolgut/ Benvolguda;

  Primerament agrair-li la seva proposta i dir-li que des de finals de 2019 fomentem la integració al portal de transparència dels ítems manuals mitjançant el suport del portal de dades obertes, que permet realcionar dades publicades directament a ítems i fomentar-hi també recursos gràfics com taules, gràfiques o mapes.

  Per a més informació sobre la millora i la relació entre transparència i dades obertes li deixo alguns posts i recursos del manual del servei:

  Tres posts sobre itineraris del servei i potenciació de les DDOO:

  https://www.aoc.cat/2020/1000270810/experiencies-itineraris-i-materials-per-fomentar-les-dades-obertes-al-mon-local-amb-us-del-portal-aoc-1-3/

  https://www.aoc.cat/2020/1000271244/itineraris-dades-obertes-2-3/

  https://www.aoc.cat/2020/1000271373/itineraris-per-facilitar-la-publicacio-de-les-dades-obertes-locals-utilitzant-el-portal-aoc-3-3/

  Manual:

  https://www.aoc.cat/knowledge-base/dades-obertes-manual-del-portal-i-recursos-pels-ens-locals/idservei/transparencia/

  Cordialment,

  Consorci AOC

 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base