Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. 2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Millorar compatibilitat de navegadors

  Buscar una solució per a les configuracions dels navegadors i els problemes de signatura.
  Crear un “executable” que configuri tot lo necessari perquè els usuaris finals no tinguin problemes de java, claus públiques, safesign, etc. (La FNMT té alguna cosa al respecte).

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Millorar la classificació i organització de tràmits EACAT


  • Classificar tràmits per matèria.

  • No queda molt clar en un tràmit que s’ha de fer a continuació o quan el tràmit s’ha de fer de nou (fletxa blava, fletxa verda) i no queda clar quan un tràmit ha entrat (fletxa verda) on està ubicada la informació.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Les fletxes indiquen si els tràmits eren d’entrada o de sortida, dins un expedient.
  Des de la plana de detall de l’expedientpodem clicar sobre qualsevol tràmit i allà trobarem tant el rebut de registre, com la documentació associada.

 4. 2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Hèstia: permisos d'accés a les dades

  En la integració amb Via Oberta, els permisos d'accés a les dades els pugui donar l'Ajuntament i no el Consell Comarcal.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. 2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  0 comments  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. 2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Millores perfils i rols

  Altres perfils com treballador/a social, intergrador social, etc.
  Clarificar a què poden tenir accés.
  Perfil administratiu amb més rols.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Base de dades Hèstia

  La base de dades esta més pensada per atenció primària que per inmigració i informacio i atenció a les dones.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Proposta incorporació logotip de l'ens

  ES pODRIA INTRODUIR OPCIÓ DE QUE EN QUANT REALITZES I EXPORTES UN PLA DE TREBALL JA ES CONFIGURI EL LOGOTIP DE L'AJUNTAMENT I EL NOM DE LA NOSTRA REGIDORIA ,
  GRÀCIES

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Emplenar camp Procedència x CIF x fer recerca

  Poder fer la consulta des de la pantalla del Registre, a través de l'opció "procedencia", que ara no està habilitada, poder emplenar el camp amb el nom o CIF del proveïdor i poder fer la recerca directament sense haver d'anar a la pestanya d'aplicacions i filtrar-ho. Seria molt més ràpid i ágil.
  Gràcies,

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Els policies signar amb Tip d'agent

  Que els afents de policia signem amb tip i no DNI

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Més d'una aderça de correu de notifiació a les tramese per EACAT

  Al principi, des d'EACT quan es feina una tramesa a l'editar-la el destinatari es podia afegir més d'una adreça de correu electrònic d'avis, separat per ";". Ara, si és que ho faig bé només me'n deixa posar una i a vegades els sol·licitants del tràmit n'han informat més d'una.

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Que es puguin cercar les valises per destinatari o "assumpte"

  Que l'opció de cerca de les valises enviades tingui més versatilitat, que pugui fer-se per destinatari o pel títol/assumpte de la valisa.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Coneixer destinatari i/o visualitzador

  Cal tenir accés a un directori de persones o de bústies destinatàries on cal enviar la e-valisa.
  És a dir, per saber cada tràmit, com se sap a qui s'ha de fer arribar.?Per exemple:
  Compatibilitat de feina - Persona X
  Sol·licitud estadi - Persona Z
  Etc...

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. que es pugui posar com a destinatari una bústia d'unitat enlloc de destinataris personals

  Que es pugui posar com a destinatari una bústia d'unitat enlloc de destinataris personals

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Possibilitat d'enviar e-valisa a un departament. Ara mateix s'ha d'enviar a una persona en concret

  S'hauria de poder enviar una e-valisa a un departament, no haver d'escollir sempre una persona en concret.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Afegir un directori de les persones de cada organisme, per trobar amb facilitat la persona a la que cal enviar-lo

  Llistat a on trobar fàcilment les persones o els càrrecs als quals enviar la evalisa.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Informació valisa

  No sabia que existia aquesta eina. He trobat a faltar una mica d'informació al respecte.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base