Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Portal de Transparència - Millores d'edició

  Fer més fàcil l'edició
  Millorar la gestió de continguts fent-la més intuitiva
  Poder fer canvis d'estils
  Possibilitat de modificar els textos dels ítems

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Benvolguts i benvolgudes;

  Primerament moltes gràcies per ajudar-nos a millorar el servei.

  Darrerament hem fet diferents millores al servei que faciliten gestionar continguts i realitzar millores en l’edició. Principalment:

  a) Possibilitat de crear ítems propis en qualsevol familia d’ítems de transparència

  b) Possibilitat de crear vincles entre els ítems i dades obertes. És a dir, creant contingut a DDOO (mitjançant autogestió), podeu automatitzar ítems de transparència.

  c) Desplegament de nous mòduls molt més intiïtius i visuals associats a l’edició de l’organització del Consistori, o els indicadors de gestió econòmica.

  Entenem que així es disposa d’una primera solució per a fomentar millores en edició i visulaitzacions.

  Podeu trobar més informació al respecte a:

  https://www.aoc.cat/2020/1000270121/nova-visualitzacio-de-la-familia-dorganitzacio-politica-i-altres-millores-al-portal-de-transparencia/

  https://www.aoc.cat/2020/1000268948/els-materials-de-la-jornada-obre-les-teves-dades-ja-estan-disponibles/

  https://www.aoc.cat/2020/1000271373/itineraris-per-facilitar-la-publicacio-de-les-dades-obertes-locals-utilitzant-el-portal-aoc-3-3/

  Tot i això dir-vos que seguim treballant en futures millores de l’entorn del servei, per a seguir impulsant millores tant en l’edició, com en la millora de la visualització de continguts per a la ciutadania.

 2. 7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Perdues de temps innecessàries

  Millora. Procedencia. Cerca de tràmits d'ajuntaments. Cada vegada que vull canviar de municipi he de seleccionar Ens + Administració Local + nom de l'ajuntament. Hauria de permetre nomès modificar el nom de l'ajuntament si estem fem cerca d'altres ajuntaments, es a dir, sempre dintre del mateix supòsit, Ens i Administració Local. Això hauria de ser vàlid en supòsits similars. També obliga a seleccionar l'ajuntament si la cerca nomès dona un resultat. Això suposa un retard innecessari ja que no podem seleccionar cap altre ens (ajuntament), es diferent quan la cerca dona almenys dos resultats.

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. LLISTAT USUARIS DETALLAT SERVEIS I ROLS

  Tinc una proposta:
  Estaria bé que els gestors de les administracions podessim extreure un llistat en excel dels usuaris de l'ens que gestionem, amb detall de cadascun dels serveis i rols als quals estan donats d'alta.
  gràcies

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. la nova visualització a l'EACAT dels meus tràmits ens dificulta molt la feina

  Bon dia,
  Heu fet una modificació a la pantalla “els meus tràmits” i heu substituït la columna “Expedient” per la columna “núm de registre”.
  Hi hauria la possibilitat de tornar a veure la documentació pel número d'expedient com fins ara o al menys afegir-lo a la nova visualització actual o poder escollir si ho volem veure pel número d'expedient o pel número de registre?
  Aquesta nova visualització ens complica molt poder detectar quan s'ha donat tràmit a un expedient i quan no en el cas que vàries persones accedim a l'EACAT i haguem de tramitar la documentació, ja que d'aquesta…

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Augment de capacitat de pes dels fitxers adjunts per trameses a l'Eacat que sigui superior a 10 MB actuals

  Augment de capacitat de pes dels fitxers adjunts per trameses a l'Eacat que sigui superior als 10 MB actuals

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. 7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Finestra emergent suggeriments

  Quan obres e-valisa, freqüentment apareix la finestra emergent de suggeriments. El problema és que de vegades no es pot tancar, i per tant, t'impedeix utilitzar e-valisa, ja que cobreix accions, com ara avançar a la següent pàgina.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Incloure assumpte de la e-valisa

  Que l'avís amb l'arribada de la e-valisa al correu electrònic inclogui també l'assumpte de la e-valisa.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. que tenga mayor capacidad para adjuntar documentos

  Que tenga mayor capacidad para adjuntar documentos.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Millorar el rendiment del portal de transparència

  Més rapidesa a l'hora de l'edició i accés.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. 6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Benvolgut/Benvolguda,

  Gràcies per la vostra proposta de millora. El passat 16 de setembre la vam incorporar al nou portal d’empleat públic, donat que creiem que serà de gran utilitat per a tots els usuaris del servei.

  Cordialment,

  Consorci AOC

 15. Control dels tràmits tractats

  Seria molt pràctic que a la pantalla de "Els meus tràmits" hi hagués una opció per marcar si es un tràmit tractat, tipus "Vist" o alguna marca, ja que quan hi han moltes entrades,alguna es pot quedar sense obrir.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Introduïr un camp de cerca a l'apartat de destinataris de l'ENOTUM

  Treballo en un departament d'una corporació local que té múltiples comunicacions amb diferents entitats i empreses.
  Hem decidit entrar els destinataris de manera que ja els tinguem disponibles per a futures comunicacions, però hem detectat que el sistema NO DETECTA un destinatari repetit (tot i tenir el mateix NIF o CIF), i tampoc ens deixa fer una cerca per nº de document o nom.
  Seria possible incloure un botó de cerca, o, com a mínim, que el sistema detectés les duplicitats?
  Gràcies.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Incorporació d'un apartat que fos “Tots els ítems del Portal de Transparència”

  Hauria d’existir una apartat que fos “Tots els ítems del Portal de Transparència”, a mode d'índex, per veure, d'un cop d'ull tots els ítems del portal que un ens té visibles i publicats

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Seu i Transparència  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Permetre notificar/comunicar a ciutadans amb NIE o Passaport (i sense NIF).

  No es pot notificar a través d'e-Notum a ciutadans identificats amb el seu NIE o el seu passaport, doncs el sistema només reconeix NIF i CIF.
  Això comporta haver de notificar en paper a ciutadans que viuen a l'estranger i tenen al municipi la segona residència com també a ciutadans estrangers nacionalitzats.

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Benvolgut/Benvolguda,

  Gràcies per la vostra proposta de millora. El passat 16 de setembre la vam incorporar al nou portal d’empleat públic, donat que creiem que serà de gran utilitat per a tots els usuaris del servei.

  Cordialment,

  Consorci AOC

 19. 5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. PERDUA DE FILTRES EN LES CERQUES

  Quan fas una cerca dins d'unes dates concretes, entres en un dels registres i al sortir, perds tots els filtres i has de començar de nou la cerca. A més els títols per distinguir de quin expedient es tracte no són identificables des de la pantalla de Registre.

  5 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base