Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Search

 1. Posar data als suggeriments i complicat web  ·  Traslladat a l'Ens

 2. Indicar una data en concret en els anuncis urgents.

 3. En la comunicació de domiciliació afegir import i data de càrrec.  ·  Rebutjat

 4. Certificació de la queixa

 5. Declarcio responsable (actvitats inicues) crec que és massa demanar al tècnic que tingui cetificats a tercers ¡ no depen d´ell

 6. com a gestor s'hauria de poder presentar una tramitacio de declaracio responsable d'un client p.e. una llicencia d'activitat

 7. com a responsable del Servei e-tram voldria saber com accedir a la infomació següent: persones de l'Aj. donades d'alta al Servei  ·  Traslladat a Suport

 8. Haurien de dimitir l’equip responsable webs Gencat.  ·  Traslladat a Suport

 9. Que el funcionàri romangui durant un mes en el directori quan passa a inactiu ja que jo notifico jubilacions i això em perjudica  ·  Traslladat a l'Ens

 10. DESA'L substitueix els apòstrofs per interrogats invertits i modifica la data de creació  ·  Rebutjat

 11. Exportar més dades de les fitxes de persones: adreça, data de naixement i expedient al que estan vinculades  ·  Completat

 12. Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /valid  ·  Traslladat a Suport

 13. en la meva documentacio presentada hi ha un error de una data 22 de juliol, per contes de 22 maig  ·  Traslladat a Suport

 14. Eines, recomanacions i bones pràctiques de formació en línia

 15. Caducitat d'accés a arxius d'e-valisa

 16. Convocatòries de treball, posar data de publicacació  ·  Traslladat a l'Ens

 17. Quan fas una cerca per data i entres dins un dels resultats si vols tornar enrere la selecció no es manté. No s'obre finestra emergent!

 18. A la atencion del responsable directo del organismo de recaudacion de impuestos...yo teniendo un vehiculo antiguo ya reconocido por vosotros  ·  Rebutjat

 19. Saber aprox. la data de recollida dels mobles  ·  Traslladat a l'Ens

 20. Dubte  ·  Traslladat a Suport

Feedback and Knowledge Base