Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Mar

My feedback

 1. 153 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Moltes gràcies per les vostres observacions i propostes de millora. Les tindrem en compte i les valorarem a l’hora d’abordar els pròxims evolutius i futures versions del servei, a fi de millorar-ne la usabilitat, el seu disseny d’interacció i la seva accessibilitat.

  An error occurred while saving the comment
  Mar commented  · 

  Tot això de al ecnologia està molt bé però no oblidem que hi ha motla getn sense accés o sense saber com va: getn gran. Ademés, si hem de dissenyar pàgs. web d´ús pel públic, assegurem-nos de que estan molt ben pensades, disssenyades, fàcils i senzilles i super user firendly. Aquí, en aquest país hi ha tendencia a fer webs complicades, recarregades i que no s´entenen i costa trobar la informació. Pensem en els usuaris alhora de fer webs i apreguem dels que més saben

  Mar supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base