Proposeu. Voteu. Comenteu.

Teniu alguna idea o suggeriment de com millorar els serveis digitals de les administracions públiques catalanes? Compartiu-ho aquí o voteu el que altres han proposat.

Anonymous

My feedback

 1. 471 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  La resposta a una al·legació contra una sanció ha estat indicar-me que no era el lloc on havia d'enviar-la.
  Em van posar una multa per no estar al corrent amb l'ITVE, a un cotxe aparcat davant de casa meva, que havia estat aturat gairebé un 9 mesos, tot just acabar el confinament. Em donaven 10 dies per regularitzar la situació. Ho he fet però no he pogut fer arribar la documentació al lloc adient per aturar la sanció.
  La resposta va ser que enviés l'alegació a un altre departament.
  Implanteu una bústia única per a que el ciutadà es comuniqui amb l'administració.
  Implementeu una eina informàtica perquè l'usuari no hagi d'aprendre com treballa l'administració quan hagi de comunicar o reclamar quelcom. Que sigui l'administració la que treballi pel ciutadà i no a l'invers com és ara.
  Malgrat he fet l'ITV he rebut la sanció i tot i tenir la documentacióno he pogut trobar on enviar-la.
  Tot i comunicar-me amb trànsit amb certificat digital la sanció ha estat rebuda per correu ordinari.

  No puc mostrar-ho aquí perquè no més admeteu un document

  Anonymous supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base