Tràmits municipals (e-TRAM)

Teniu una idea o suggeriment sobre com millorar el servei digital de tramitació municipal (e-TRAM) que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix a través del vostre ens? Compartiu-ho aquí o voteu* el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Sobre digital: configuració Sobre únic en diversos lots

  La LCSP estableix que sempre que s pugui s'hauran de licitar les obres en diferents LOTS. No obstant, l'aplicació del sobre digital només permet una única configuració per tots els lots. Cal obrir una incidència i que t'activin la versió antiga. Penso que seria molt interessant que el sistema permetés directament la configuració d'un únic sobre amb diversos lots, permeten que a cada lot s'adjuntin documents diferents

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Poder demanar noves contrasenyes del IDCAT per accedir, ja que a vegades no arriba la contrasenya d'autetificació. També seria interessant v


  • Poder demanar noves contrasenyes del IDCAT per accedir, ja que a vegades no arriba la contrasenya d'autetificació i no permet accedir al trámit.
   -També seria interessant estandaritzar els formats de les diferents administracions.
   -Poder vincular el IDCAT amb la clave permanente.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. autorisacio a formulari per numero mobil estranger (frança i Andorra)

  El numero es possible uniament numero national. mes a ,es hi ha population qui utilisa mobile europea

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Per la domiciliació d'impostos caldria un apartat específic

  Per domiciliar els impostos municipals caldria un apartat específic de domiciliacions bancaries perque en el genèric no saps si és segur posar el conte bancari.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Obligatori oficina i població

  Que sigui obligatori possar l'oficina i població quan el teu banc es totalment digital, no té sentit.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Fer loguin permanent i falta de informació

  No es pot fer loguin permanent. Has de activar cl@ve cada cop i els tokens es quedan oenjants. has de tancar o tornar obrir el navegador web.
  Per un altre costa, consta quel'ajuntament de BCN ha fet una consulta de les meves dades de transit, pero no se especifica el motiu. LA info es poc clara i la activitat de la administració respecte a les meves dades es bastant opaca.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. La instància genèrica no permet que el representant i no el sol·licitant rebin per email la informació de l'estat del tràmit

  Quan un actua com a representant del sol·licitant en una instància genèrica, no pot rebre les informacions de l'estat del tràmit. Només les reb el client, I si aquest no vol rebre-ho, ens veiem obligats a posar l'email del representant en l'apartat del email del sol·licitant perquè només apareix el d'aquest.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Hi ha nombrosos errors a l'admissió de documents pdf, alguns d'ells sense especificar:

  Emplenar una sol·licitud pot resultar un autèntic calvari. Hi ha nombrosos errors a l'admissió de documents pdf, alguns d'ells sense especificar. Si el nom del document és massa llarg no l'accepta. Si conté espais entre paraules tampoc...

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. poder tramitar el IIVTNU ONLINE

  Poder tramitar el IIVTNU ONLINE

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. possar una casella amb el departament de l'ajuntament a qui va dirigit

  Si es possa a quin departament va dirigit és més ràpid l'arribada de les instàncies.
  Gràcies.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Noms documents adjunts massa llargs i Formularis PDF malmesos

  Els noms de documents adjunts a instàncies genèriques que remeteu a entitats o particulars, un cop processats per la AOC, són massa llargs.

  Igualment, i aparentment, si el PDF adjunt a la instància genèrica conté atributs o camps definits que han de ser omplerts per un usuari, aquests objectes, un cop processats per AOC, es perden o s'alteren.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Possibilitat de resposta automàtica. Depèn del tràmit

  Possibilitat de resposta automàtica e inmediata.
  Depèn del tràmit.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. com a gestor s'hauria de poder presentar una tramitacio de declaracio responsable d'un client p.e. una llicencia d'activitat

  Com a gestor s'hauria de poder presentar una tramitacio de declaracio responsable d'un client p.e. una llicencia d'activitat

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Tots els tràmits que pengen del Certificat final d'obres haurien de fer-se des del mateix Coac amb Aparell, informant a Ajunt.Gene i cadast

  Tots els tràmits que pengen del Certificat final d'obres haurien de fer-se des del mateix Coac amb el col.legi d'Aparelladors i d'arauitectes tècnic, informant a Ajuntament .Generalitat i cadastre. S'escurçaria el temps i evitaríem errors
  No pot ser que en cada tràmit s'hagi d'informar de tot allò que ja consta en el Certificat final d'obra i al col.legi i a més, hi hagi problemes tècnics durant la tramitació dels documents amb l'e-TRAM. Calen solucions conjuntes i intel.ligents

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Poguer incloure a la meteixa sol.licitud els meus fills menors

  Hola, m'agradaría que es pogués incloure a la mateixa sol.licitud el meus fills menors per no tinguer que fer tràmits separats.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

En cas que necessiteu ajuda respecte els tràmits municipals visiteu el Centre de Suport.

Tràmits municipals (e-TRAM)

Categories

Feedback and Knowledge Base