Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Formació del l'EACAT

  donar formació sobre la gestió de l'EACAT, encara que fos mitjançant un tutorial per internet.

  21 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. la nova visualització a l'EACAT dels meus tràmits ens dificulta molt la feina

  Bon dia,
  Heu fet una modificació a la pantalla “els meus tràmits” i heu substituït la columna “Expedient” per la columna “núm de registre”.
  Hi hauria la possibilitat de tornar a veure la documentació pel número d'expedient com fins ara o al menys afegir-lo a la nova visualització actual o poder escollir si ho volem veure pel número d'expedient o pel número de registre?
  Aquesta nova visualització ens complica molt poder detectar quan s'ha donat tràmit a un expedient i quan no en el cas que vàries persones accedim a l'EACAT i haguem de tramitar la documentació, ja que d'aquesta…

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Integració de trameses amb gestors d'expedients

  Integracions EACAT amb backoffice de l'ajuntament:
  -Possibilitat de realitzar els comunicats a l'ORGT, i extensible a altres tràmits genèrics, des del backoffice de l'ajuntament.
  Per exemple, portem 260 registres de sortida amb destí ORGT des del 01/01/2016 que ara s'estan enviant mitjançant EACAT, per tant l'usuari ha de canviar de plataforma per fer l'enviament.
  Altres tràmits:
  - Tràmit per enviar actes (40 anuals aprox.)
  - Tràmit per enviar les mocions (20 anuals aprox.)
  - Publicacions al BOE (203 anuncis des del 17/06/15, 10 mensuals aprox.)
  (Cal tenir en compte el temps promig que dediquem a fer tot el procés per…

  3 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Ja existeix l’opció a integrar-se amb EACAT per fer els enviaments des d’una eina externa. El vostre proveïdor us indicarà si la seva eina ja ha fet aquesta integració o si està en procés de fer-la

 4. Millorar compatibilitat de navegadors

  Buscar una solució per a les configuracions dels navegadors i els problemes de signatura.
  Crear un “executable” que configuri tot lo necessari perquè els usuaris finals no tinguin problemes de java, claus públiques, safesign, etc. (La FNMT té alguna cosa al respecte).

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Emplenar camp Procedència x CIF x fer recerca

  Poder fer la consulta des de la pantalla del Registre, a través de l'opció "procedencia", que ara no està habilitada, poder emplenar el camp amb el nom o CIF del proveïdor i poder fer la recerca directament sense haver d'anar a la pestanya d'aplicacions i filtrar-ho. Seria molt més ràpid i ágil.
  Gràcies,

  2 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Relació d'entitats donats d'alta a l'EACAT

  Publicar la relació d'entitats que es troben donats d'alta a l'EACAT per poder discriminar la forma de comunicar-se.
  Les dades a publicar mínimes i cercables haurien de ser nom i NIF.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Saber quins ususaris rebran avis d'entrada d'un tràmit a la generalitat

  Saber quins ususaris rebran avis d'entrada d'un tràmit a la generalitat

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Pantalla sortida trameses d’EACAT

  Igual que a la tramesa genèrica surt la pantalla amb la sortida, hauria de sortir també en la resta de trameses d’EACAT per estalviar el pas d’haver d’anar al registre a buscar l’assentament i guardar-ho internament.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Poder fer receraca per procedència quan no és cap ens públic (p. ex. nom o cif proveïdor factures)

  Bon dia,

  A la recerca d'assentaments (registre entrada i sortida) no es permet fer una recerca per procedència (p. ex. no puc posar "Endesa" per veure totes le factures que ens han arribat per EACAT).

  Atentament,

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base