Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. SOC-Notificació resolució atorgament

  En tràmits del SOC, alguns programes no inclouen la notificació de la resolució d'atorgament dins de l'expedient perquè l'han fet per altres mitjans d'acord amb la normativa reguladora de la convocatòria. Seria ideal que es notifiqués per mitjà de l'eacat ja que així estarien tots els tràmits des de la sol·licitud fins el tancament dins de l'expedient virtual.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Seguiment d'una tramesa.

  Que quan envies una tramesa a signar, continuïs podent consultar on és,. Ara la deixes de veure i has d'anar al registre de sortida per consultar si els signadors l'han tramés.

  Gràcies.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. enviaments SIR

  Si bé és una eina àgil i eficient, com a suggeriments de millora podem plantejar:
  - creació d'un sistema d'alertes de seguiment dels enviaments pels casos en què no queda confirmada l'entrada (casos de rebuig per l'òrgan de destinació o de molt retard)
  - creació d'una bústia de contacte pel seguiment de l'excel de les unitats i oficines de registre SIR. Amb la darrera modificació d'aquest excel s'han eliminat molts òrgans.
  Gràcies!

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Mantenir filtres, obrir noves pestanyes

  A l'apartat SIR, apliques un filtre i la instancia s'obre en la mateixa finestra. Quan l'acceptes, el filtre ja no hi és i tampoc saps per quina pàgina anaves.
  Estaria bé que el filtre es mantingués o que la instància que cliques s'obri en una nova pestanya del navegador i a l'acceptar, que es tanqui aquesta pestanya, tornant a on eres i sense cap canvi.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Avisos de terminis tràmits destacats.

  Es tractaria d'incloure avisos referents als terminis dels tràmits més destacats dins d'un apartat "Els meus terminis" d'acord amb l'històric d'actuacions.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Programa per a PC

  Per a que EACAT sigues definitivament una bona eina de treball hauria de ser un programa instalable al PC i no una pagina web.
  La feina quedaria desada a l'ordinador. Els documents podrien quedar en una safata de sortida a l'espera d'una bona connexió sense que l'usuari hagués d'esperar a que s'envii res.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Text descriptiu a "Els meus tràmits"

  Crec que ja està dit, però mirem de detallar: en les trameses entre CC i Ajuntaments i en els tràmits d'aportació per finestreta única (potser també altres), a la vista de "Els meus tràmits" apareix el nom genèric del tràmit. Trobo poc útil aquesta informació i, en canvi, substituïble perfectament per "l'assumpte" que apareix a registres.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Prou amb els canvis de clau d'accés a l'EACAT

  És poc pràctic haver d’estar canviant la clau per accedir a l’EACAT tant sovint. De moment jo ja l’he hagut de canviar quatre vegades. Al final hauré d’acabar anotant la contrasenya en alguna banda, totalment contraproduent.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Sota revisió  ·  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Consultes i creuament de dades

  Bon dia

  Proposo poder "consultar" :


  1. Ens a Eacat sense cap usuari amb certificat digital en vigor. (sol passar que quan cal el certificat tot són ais i correm...)


  2. Ens sense gestor


  3. Segells Electrònics que s'han carregat a servidors AOC i que no tenen cap us


  Gràcies...

  Propostes del CC de l'Anoia.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Duplicar/copiar el perfil d'una persona usuària a EACAT

  Seria molt interessant, que des de l'apartat de configuració de les persones usuàries d'EACAT fos possible duplicar els permisos d'una persona a una altra.

  Per exemple, quan una persona deixa una corporació i n'entra una altra seria molt interessant poder duplicar l'usuari canviant les dades d'identificació pertinents. Ens estalviaria molta feina.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Habilitar canal de suport per a licitadors per solucionar els problemes tècnics que tinguin en l'ús de la PSCP o del Sobre Digital

  El fet que l'òrgan de contractació hagi d'intermediar és no només ineficaç i ineficient sinó que impossibilita solventar urgències amb la celeritat necessària (per ex. quan sorgeix el problema l'últim dia d'un termini).

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. LES ADMINISTRACIONS LOCALS JA DISPOSAEM DE L'EACAT PER A REBRE I TRAMITAR LES NOTIFICACIONS I REQUERIMENTS. NO CAL DOBLAR CANALS SINÓ INTEGr

  UTILITZAR UN SOL CANAL D'ENTRADA I SORTIDA DE NOTIFICACIONS, MISSATGES,GESTIONS,,,,
  l'EACAT SERIA UNA PLATAFORMA IDEAL

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. S'hauríen d'incorporar els òrgans judicials de Catalunya

  crec que seria bo que es poguessin incorporar tots els organismes oficials que tinguessin la seu a Catalunya com per exemple els òrgans judicials

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. És molt difícil buscar tipologies de tràmits, està tot molt compartimentat i confús a nivell d'organització interna dels Departaments

  Reorganitzar els tràmits per Departaments i simplificar, així com ampliar la capacitat de documentació que es pot trametre

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Conservació/Visualització de l'històric de lots de trameses massives efectuades per EACAT

  Pel que fa a la Plataforma EACAT, i a dins de l'apartat de "trameses massives" ("EACAT / Aplicacions i eines / Tramesa d'informació, escrits i documents"), creiem que podria ser molt útil poder disposar d'aquesta nova funcionalitat:


  • Poder conservar/visualitzar TOTS els lots de les trameses massives ja efectuades.

  Aquesta nova funcionalitat suposaria poder consultar l'històric i l'estat de totes les trameses massives ja efectuades (actualment només es visualitza el lot actiu).

  Moltes gràcies.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Evitar tramitacions reals a EACAT PROVES (PREPRODUCCIÓ)

  Ens hem trobat que en alguna ocasió s'han realitzat tràmits (tramesa genèrica) a l'entorn de proves (pre-producció) per error. L'usuari accedeix a EACAT i no sabem ben be perquè acaba tramitant a pre-producció (proves).

  Es podria canviar el fons d'EACAT de pre-producció per un altre color que permeti al funcionari identificar de manera fàcil que està en un entorn de proves? Ara mateix resulta impossible saber en quin entorn et trobes (només per la URL).

  D'altra banda, es podrien modificar també els formularis PDFs d'aquest entorn per a que quedés més clar que realitzaran la tramitació en un 'entorn de…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Casella de text abans d'acceptar assentament

  Quan es reb una instància estaria bé poder tenir una casella de text que permetés a cada funcionari posar alguna dada per a no haver de tornar a obrir el pdf adjunt per a recordar la temàtica.

  Quan es treballa amb volums grans de tràmits va bé tenir un resum propi (ja que a vegades l'assumpte que posa el que envia el tramit no serveix) i així no perdre temps entrant en el tramit i despres obrir l'adjunt.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Cercar al registre d'entrades i sortides d'EACAT

  Millorar la recerca del registre d'entrades i sortides d'EACAT, sobretot quan l'emissor o destinatari no és una administració local... No es permeten fer recerques per nom del remitent (entrada) ni el destinatari (sortida)... cosa que fa que si desconeixes el número d'assentament o el període en que va ocórrer és impossible trobar-lo. També impossibilita poder consultar una simple recerca de totes les entrades o sortides de la persona o empresa concreta.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Des de la pantalla inici EACAT, diu El més utilitzat a Aplicacions, i surt ERES, la suggerència és pot sortir també ERES2.0?

  Des de la pantalla inici EACAT, diu El més utilitzat a Aplicacions, i surt ERES, la suggerència és pot sortir també ERES2.0?

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base