Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Enriquir el text del missatge

  Poder enriquir el text del missatge amb negretes, cursives i subratllats; així com poder afegir taules i gràfics en el mateix text, sense que ho desconfiguri.

  30 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Rebutjat  ·  2 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Ordenar les valises per temes

  Caldria poder ordenar les valises d'entrada i de sortida. Poder-les traslladar a alguna carpeta i ordenar-les per temes i treure-les de les safates d'entrada i de sortida

  23 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  6 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  La valisa no és una eina de gestió, només de comunicació, de forma que, una vegada rebuda una valisa, cal traslladar la documentació/evidències al expedient electrònic corresponent, no fer la gestió des de la pròpia eina.

 3. Millorar la navegació de l'eValisa

  Aniria bé si es pogués navegar des d'una eValisa a la següent anterior o posterior sense necessitat de tornar a la safata d'entrada

  23 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  No hi ha relació establerta entre les valises, de forma que no hi ha una valisa anterior o posterior.
  Es tracta de comunicacions individuals que generen evidència de l’enviament i recepció de la mateixa, però la gestió cal fer-la a l’expedient electrònic corresponent, no a l’eina Valisa

 4. El Justificant de la valisa

  Que el justificant de la valisa quedi al mateix nivell que els altres documents que t'arriben en pdf i que t'has de descarregar, és a dir, que no hagis d'anar expressament a la pestanya del justificant (moltes vegades, es penja, i has de tornar a entrar només per treure'l) per tant, estaria bé que quedés integrat amb tota la resta de documents adjunts.

  10 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Caducitat de la sessió.

  La sessió ha de estar més temps operativa, és absurd que caduqui tant aviat.

  10 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Rebutjat  ·  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Descarregar els documents del e-fact amb el Mux descàrrega de documents

  Seria molt interessant poder descarregar els documents del e-fact amb el Mux descàrrega de documents per a facilitar la gestió interna de l'aprovació de les factures

  10 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  e-FACT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Per a la gestió interna de les factures cal que ho feu des del vostre registre comptable de factures (RCF).
  Els ens que tenen com a RCF l’EACAT, es poden descarregar els fitxers d’auditoria de les factures.

 7. Versió simplificada per ajuntaments molt petits

  Crear un procediment més senzill i simplificat per a contractacions més petites.

  10 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Rebutjat  ·  0 comments  ·  Perfil Contractant  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Incorporar la possibilitat d'anul·lar notificacions

  Incorporar la possibilitat de poder anul·lar una notificació quan s'hagi generat per error per tal d'evitar que estigui disponible pel destinatari.

  9 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Rebutjat  ·  2 comments  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. 9 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Rebutjat  ·  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Millorar el directori de l'eValisa

  El directori de l'eValisa és una mica farragós. Aniria bé si es pot cercar la persona independentment del seu Departament.

  9 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  No hi ha gestió d’usuaris pròpia de Valisa.
  No es pot prescindir del Departament com a criteri de cerca, ja que només pel nom les cerques podrien ser massa àmplies, donat el volum d’usuaris de GICAR

 11. Necessari veure informació addicional de les factures electròniques

  Des d'alguns ajuntament ens ha informat que necessitarien veure informació addicional de les factures electròniques que entren per l'aplicació de l'e-FACT.

  El problema és que hi ha informació addicional de les factures que no es veu al detall de la factura.

  Aquest problema es troba principalment a les factures d'Endesa. Endesa només envia l'xml. No envia cap pdf adjunt.

  En aquest xml hi ha unes línies difícils de trobar que informen de l'adreça de l'objecte al qual s'aplica l'import o imports de la factura.

  En aquest cas la informació que voldríem veure reflexada en pantalla quan consultem la factura mitjançant…

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-FACT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. S'hauria de permetre enviar eValisa a bústies corporatives i no només a adreces personals.

  Sovint, cal enviar documentació per Valisa a una Subdirecció General (per exemple), no a una persona en concret de dintre d'aquell organisme. Malgrat que normalment els oficis van adreçats a la persona titular de l'organisme, tots sabem que normalment aquesta no els obre personalment. Les bústies corporatives serveixen justament perquè no s'hagi d'entrar als comptes d'usuaris que poden estar de baixa, de vacances, etc.

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  L’eina fa comunicacions de persona a persona, sempre vinculada als usuaris existents a GICAR.
  Existeix el rol col·laborador per a que algú altre rebi alertes de les valises que rebem, i no hi hagi cap problema amb baixes o vacances.

 13. Personalització del catàleg de serveis d'eTRAM i els tràmits

  Personalització del catàleg de serveis i els tràmits (autonomia per modificar i crear tràmits)

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Rebutjat  ·  1 comment  ·  e-TRAM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Diferènciar l'avis que reben les persones vinculades a una notificació.

  Quan es posa una persona vinculada a una empresa pera que rebi l'avis de la notificació, aquesta persona rep l'avis estandard on se li demana que accedeixi amb el seu NIF.
  A l'intentar accedir li presenta un error on li diu que "la notificació no pertany al destinatari".
  Seria convenient que l'avís que reb la persona "vinculada" fos diferent on se li digues que l'accés l'ha de realitzar amb el CIF de la empresa

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. visualitzar el registre d'entrada en la factura (format XML)

  Bon dia,

  La proposta que plantejo és que a la factura es pogués visualitzar el registre d'entrada d'aquesta.

  Gràcies

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  3 comments  ·  e-FACT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  El format de la factura electrònica està regulada per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
  L’última versió d’aquest format de factura electrònica Facturae 3.2, no contempla un camp que permeti informar el registre d’entrada de la factura.

 16. Simplificació en la gestió de requeriments de subvencions de Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

  Hem rebut 4 requeriments quan abans era un únic requeriment amb quatre requisits a complir o verificar. Fetes les consultes això ens obliga a fer 4 respostes també!! Ens varen dir que era per a facilitar l’automatització de les bases de dades de gestió. La pregunta és “de qui”? No pas dels ajuntaments...

  Al meu entendre això no és simplificació digital: fragmentar 1 document en 4, amb els seus corresponents assentaments d’entrada, justificants de tramitació, sortida, etc.

  En conclusió: allò que era 1 única pàgina han resultat ser-ne 12!!! No cal dir que amb informació repetida...

  8 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Bon dia,

  El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) és qui marca la configuració dels tràmits. Com sembla que ja heu consultat, l’eina de backoffice que el Departament utilitza és la que acaba determinant el núm. d’expedients.

  Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

  Gràcies i salutacions,

 17. 7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Rebutjat  ·  2 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Avisos EACAT

  Que l'editor tingui coneixement dels tràmits pendents de signatura pel signador

  7 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Nous possibles destinataris

  M'agradaria que sortissin també com a possibles destinataris les adreces genèriques, com ara la Direcció de Personal. Així hi hauria l'opció de seguir amb la mecànica tradicional de tramesa d'informació, per si algú vol continuar fent-ho així

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Els destinataris de les valises són els usuaris que hi hagi al Directori Corporatiu de la Generalitat (GICAR).
  Si en un futur aquest directori contempla afegir usuaris genèrics, directament seran possibles destinataris de valises aquestes adreces, però la idea de la Generalitat sempre ha estat que els usuaris siguin nominals, i no genèrics com sol·liciteu.

 20. Millora cerques

  Quan fas una cerca i entres en l'assentament, quan surts et torna al principi, i has de tornar afer la cerca.
  Hauries de tornar a la cerca ja realitzada.

  6 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5 9 10
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base