Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Pantalla sortida trameses d’EACAT

  Igual que a la tramesa genèrica surt la pantalla amb la sortida, hauria de sortir també en la resta de trameses d’EACAT per estalviar el pas d’haver d’anar al registre a buscar l’assentament i guardar-ho internament.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Simplificar formulari inicial

  Simplificar el formulari inicial d'entrada de registre, és a dir, d'entrada, menys camps visibles (només els més habituals) i llavors tenir la opció d'ampliar

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Millora de procediment

  Notes aclaratòries a cada pantalla de quines dades són modificables o completables i quines no.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Perfil Contractant  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. ERES: Fusió de dades

  Quan troba coincidències de noms o entitats no sap fusionar bé la informació.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Integració amb serveis

  Els documents provinents de l'eTRAM i EACAT s'haurien d'adjuntar automàticament

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Permisos per enviar notificacions

  Que hi hagi permisos per enviar les notificacions, no tothom hauria de poder-les enviar, permetre que algú preparés la notificació i la pogués enviar al notificador, a l’estil de l’eTAULER.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Poder fer receraca per procedència quan no és cap ens públic (p. ex. nom o cif proveïdor factures)

  Bon dia,

  A la recerca d'assentaments (registre entrada i sortida) no es permet fer una recerca per procedència (p. ex. no puc posar "Endesa" per veure totes le factures que ens han arribat per EACAT).

  Atentament,

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Dificultats tramesa

  En els camps del destinatari i visualitzador quan es crea una valisa s'hi llegeix: "Teclegeu el nom". Caldria canviar aquesta instrucció
  per "Cerqueu el nom al directori" perquè, si es tecleja, s'esborra en
  intentar escriure un altre camp. Això m'ha passat avui a mi i, finalment, ho hem esolt als SSTT de Tarragona veient que només funcionava l'aplicatiu cercant els noms al directori i seleccionant-los.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Ja està resolt, no apareix el missatge esmentat.
  Es poden cercar els usuaris al directori o, en cas de destinataris/visualitzadors als quals ja se’ls hagi enviat valises, es poden escriure els seus noms i apareixeran els seus noms de forma predictiva.

 10. Visualitzador d'anuncis eTauler

  Als ajuntaments hi ha la tendència de posar pantalles per substituir el tradicional tauler d'anuncis. En aquesta pantalla hi ha l'eTauler i es mostren el llistat d'anuncis. La pantalla només et permet visualitzar els anuncis en pantalla i requereix que l'usuari interactui si vol veure més anuncis o informació dels mateixos. Seria interessant que eTauler disposés d'un visualitzador d'anuncis que anéssin passant un darrera l'altre automàticament i tpus slide.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-TAULER  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Filtre de dates en la generació dels llistats de registre d'entrades i de sortides

  Filtre de dates en la generació dels llistats d'entrades i sortides
  A l'hora de filtrar només permet filtrar 3 mesos, la qual cosa fa que la numeració de pàgines no sigui mai correlativa en el llibre de registre.
  També aixó fa que la numeració dels registres varia en la ordenació dins les pagines, obligant-nos a imprimir un número superior de pagines cada vegada, quan nomes hauriem d'imprimir la última

  S'hauria de modificar el filtre

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. correcció errors de lèxic: tamany per mida i concordança verb-subjecte

  correcció errors de lèxic: tamany per mida:
  Documentació aportada (Tamany màxim dels documents adjunts: 5Mb)
  concordança verb-subjecte (considera per considereu):
  Adjunteu els documents que considera oportuns

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Millorar el cercador del portal de Suport

  Millorar o canviar el cercador del portal de Suport per a que tingui una qualitat a la de Google

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  0 comments  ·  Web Consorci AOC  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. consulta de documents al Registre

  Quan, des de la pantalla/pestanya de Registre, es clica -per consultar el contingut de la documentació- sobre l'assumpte d'un document tipus "aportació documentació" (p.e.) i un cop consultat el document, aniria molt bé que es pugués tornar (mitjançant altra finestra (com passa en els documents tipus "ofici"/"notificació") o amb el botó "enrera", en el navegador), a la mateixa página de Registre des de la qual em partit, sense haver de tornar a Registre i buscar la pantalla corresponent (o tornar a aplicar els fitres una altra vegada) per consultar el següent document. Això seria molt útil quan s'han de consultar…

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  ERES  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Alarmes estrangeria

  Caldria una alarma als informes d'estrangeria que són urgents per caducitat de documentació i/o per requeriment de Govern Civil

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-TRAM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. 0 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Identitat i Signatura-e  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Definir clarament els criteris de les noves contrasenyes d'EACAT

  Definir clarament els criteris de les noves contrasenyes d'EACAT. Ara no s'informa i al cap de varis intents es bloqueja

  0 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. 0 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Web Consorci AOC  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base