Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. LICITACIONS DESERTES

  Quan una licitació queda deserta és publica a adjudicacions i crec que igual que hi ha un apartat per desistiments, anul·lacions, etc hi hauria d'haver un apartat pels DESERTS.

  Dóna peu a confusió ja que en realitat no s'adjudica sinó que s'acorda declarar-lo desert. Una altre punt és que quan tu li dius que és desert et demana la data d’adjudicació però hauria de demanar la data d’acord de declaració de licitació deserta.

  Gràcies.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Perfil Contractant  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Que a més de poder triar els destinataris i visualitzadors d'un llistat, també es puguin escriure directament i els doni per bons

  Que a més de poder triar els destinataris i visualitzadors d'un llistat, també es puguin escriure directament i els doni per bons

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  VALISA  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  A partir de la primera vegada en que afegiu un destinatari o visualitzador, ja no cal que el cerqueu més al directori, directament apareix com a proposta al camp de destinatari al començar a escriure el seu nom.

 4. Consulta pensions, prestacions, públiques de l'Institut de la Segureta Socials

  Pel tema de subvencions, poder consultar anys anteriors, ja sigui que surti l'import mensual, com si fos any en curs, o bé, el total de tot l'any, com quan s'envia la información per fer la declaración de renta. És molt important, que no es pot exigir guanys d'any en curs, quan es tenen conceptes de l'any anterior.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Tràmits Regió d'emergències

  Crec que facilitaria el procés de comunicació amb el Departament General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments l'accessibilitat per tramitar peticions, si sortís dins del catàleg del Departament d'Interior, i no externament com està ara.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  Perfil Contractant  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Relació d'entitats donats d'alta a l'EACAT

  Publicar la relació d'entitats que es troben donats d'alta a l'EACAT per poder discriminar la forma de comunicar-se.
  Les dades a publicar mínimes i cercables haurien de ser nom i NIF.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. tenir l'agenda i un expedient obert al mateix temps

  és important poder consultar dades d'un expedient mentre utilitzes l'agenda o a l'inversa. Poder tenir dos finestres obertes alhora seria molt operatiu

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  2 comments  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. poder exportar llistats excel dels tràmits per usuari i d'usuaris per tràmit

  poder exportar llistats excel dels tràmits que conté un usuari i d'usuaris que conté un tràmit, pels administradors.

  Gràcies.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Millora agenda

  Millora agenda: Poder planificar al calendari esdeveniments del tipus "reunió el tercer dimecres de cada mes". Gràcies!

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Saber quins ususaris rebran avis d'entrada d'un tràmit a la generalitat

  Saber quins ususaris rebran avis d'entrada d'un tràmit a la generalitat

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  Plataforma EACAT  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Exportar més dades de les fitxes de persones: adreça, data de naixement i expedient al que estan vinculades

  DADES FITXES PERSONES
  Exportar més dades de les fitxes de persones: adreça, data de naixement i expedient al que estan vinculades

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Estari bé que es disposes d'un telefon per poder parlar amb alguna persona i no haver de fer cada consulta a través del suport

  Estari bé que es disposes d'un telefon per poder parlar amb alguna persona i no haver de fer cada consulta a través del suport, això és lent.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  1 comment  ·  Hèstia  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. e-Notum. Cerca avançada

  Després d'introduir títol, referència, data, nom i cognoms, el sistema no troba la notificació. Cal omplir totes les caselles per obtenir algun resultat?

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  e-NOTUM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Consultar a través de Via Oberta beques i ajuts obtinguts

  Poder consultar les beques i ajuts que ha obtingut una persona en diferents cursos acadèmics

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Completat  ·  0 comments  ·  Via Oberta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. 1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Tramesa d'escrits i documents: Facilitar i millorar la tramesa massiva entre administracions

  Facilitar i millorar la tramesa massiva entre administracions d’una manera senzilla i intuïtiva per als usuaris (seleccionar i/o clicar els destinataris). Poder crear grups (ajuntaments de la comarca, consorcis, etc.) Així mateix, deixar l’Excel en el cas de fer una tramesa massiva.

  1 vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base