Administració Pública

Treballeu a l’Administració i teniu un suggeriment sobre com millorar algun dels serveis de l’AOC? Compartiu-ho aquí o voteu (*) el que altres han proposat. Gràcies per participar!

* L’AOC es compromet a valorar i respondre les propostes amb 10 o més vots

Per a oferir-vos un millor servei envieu les propostes amb el vostre correu electrònic corporatiu

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Intercanvi registre fora de Catalunya

  L'intercanvi de registre fora de Catalunya no permet incloure documents annexats. Estaria bé poder annexar documentació, donat que sovient s'envien certificats, etc.

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Avís d'entrada de documents d'altres aplicacions externes a l'EACAT

  Bon dia,

  Quan es tracta de documentació que arriba a través d'una altra aplicació externa e independent de l'Eacat, i a la qual el Registre no hi té accés, seria convenient i ens seria de gran ajuda que quan arribessin notificacions d'entrades a altres aplicacions, quedés així reflectit al camp d'assumpte. D'aquesta manera, li podríem donar el tràmit convenient de manera eficient i ràpida.

  Per exemple, aniria molt bé que hi constés "Avís de notificació a través de l'aplicació SIFECAT", o el nom de l'aplicació de què es tractés en el seu cas. Si no, ens trobem a l'oficina del…

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. No és fàcil trobar el tràmit per enviar mocions al Parlment

  No és fàcil trobar el tràmit per enviar mocions al Parlment.
  Només hi trobo la informació, però he estat navegant i no trobo l'enllaç per enlloc.
  Moltes gràcies,

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. A l'EACAT, en la pantalla d'Inici, no posa les megas que puc enviar en Tramesa Genèrica, perds el temps omplint i quan envies no t'ho vol.

  A l'EACAT, en la pantalla d'Inici, no posa les megas màx. que puc enviar en Tramesa Genèrica, perds el temps omplint la sol.licitud i quan envies no t'ho vol.
  Tampoc posa les megas màx. que puc enviar a Oficina de Registre

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Poder assignar tràmits per grups i

  Estaría bé poder assignar els tràmits específics per grups i no tenir que adjudicar usuari/a per usuari/a. Seria una manera d'agilitzar els permisos en ens grans

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Indiqueu el nom del permis que falta, per poder asignar-lo

  Tramesa del conveni o encàrrec de gestió

  En resum
  Tramesa del conveni o encàrrec de gestió.

  Tramesa del conveni o encàrrec de gestió

  ( sense permís )

  No teniu disponible aquest tràmit.

  Veure documentació

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Quan fas una cerca per data i entres dins un dels resultats si vols tornar enrere la selecció no es manté. No s'obre finestra emergent!

  Que s'obri una emergent, però no ho fa, tal i com he vist respost en reclamacions anteriors.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Departament de TReball, Aers Socials i Famílies

  Quan s'intenta adreçar uns documents a un Ens estatal, costa molt de localitzar aquest. Hauria d'haver una memòria dels darrer on s'ha enviat documentació i seria molt més ràpid la seva localització. És una part que et fa endarrerir molt el tràmit perquè es penja molt fàcilment.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Quan diu "error s'ha produit una excepció",

  podria especificar més el tipus de error que s'ha produit, el motiu i les millors maneres de resoldre-ho. La informació ajuda a no caure reiteradament en els errors.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. En la nova carpeta de ELS MEUS TRÀMITS, estaria bé una nova columna amb un parell o tres de paraules que resumissin el contingut de l'escrit

  En la nova carpeta de ELS MEUS TRÀMITS, estaria bé una nova columna amb un parell o tres de paraules clau que resumissin el contingut de l'escrit.
  Hi ha vegades que es reben quatre o cinc escrits de la mateixa procedència, el mateix dia, i son difícils de localitzar.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Visualització separada registres entrada i sortida

  La visualització dels registres és més àgil si les entrades i sortides estan separades: és més habitual consultar les entrades; a més, ara la consulta será més llarga: com que el sistema tarda molt en carregar la pàgina quan vas passant-les, si hi ha el doble d'informació (les entrades i les sortides), tardarem el doble de temps en trobar la informació que no sigui a la primera plana.

  8 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  2 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Tornar a incloure la possibilitat de fer la tramitació telemàtica d'arxius en format zip entre adminsitracions

  No entenem el motiu del perquè es va treure la possibilitat d'enviar, via EACAT, arxius en format zip entre administracions públiques ja que es facilitava molt la transmissiò de moltes dades d'una forma segura en un mateix arxiu.

  3 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  1 comment  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. especificar o donar més informació quan es clica enb algún item un desplegable.

  ampliar informació d'items de les opcions en desplegables.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. 1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. S'hauria de poder accedir i treballar a la plataforma des de qualsevol nevegador

  No pot ser que hi hagi tràmits que funcionin des d'un navegador i d'altres que hagis de buscar un altre navegador. Tampoc és normal que la plataforma EACAT funcioni des de diversos navegadors que no són els mateixos que els de la plataforma de la Diputació eMunicipal. Estaria bé tenir unitat.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. PODER ELIMINAR UN REGISTRE PENDENT QUE NO PERTOCA, DONCS ÉS UN REGISTRE DE SORTIDA A DINS DE LA BUSTIA D'ENTRADA

  PODER ELIMINAR UN REGISTRE PENDENT PERQUE NO CORRESPON AL TRACTAR-SE D'UN REGISTRE DE SORTIDA

  1 vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. una única signatura quan hi ha un grup de documents que s`adrecen a un mateix destinatari

  Que en la tramesa de documents via EACAT sigui possible signar un grup de documents amb una única signatura quan s`adrecin a un mateix destinatari.

  2 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  0 comments  ·  EACAT Tràmits  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base